Kinezima imovina, a Srbiji dugovi Železare


23. april 2016. PRIVREDA – Izvor: Politika – Kineska kompanija “Hestil” kupila je imovinu “Železare Smederevo” oslobođenu svih obaveza.

Kako pokazuje ugovor o prodaji srpske čeličane, novi vlasnik preuzeo je 98 “čistih” imovinskih celina, koje nisu opterećene hipotekama, dugovima i kreditima.

Kako se navodi u ovom dokumentu, koji ima više od hiljadu strana, imovina, koja čini jedinstveni prodajni paket oslobođena je i “bilo kog prava bilo kog lica”, koje je železara imala do dana zaključivanja ugovora.

Za poreske obveznike to, praktično znači da će sve obaveze preuzeti država, piše Politika.

Prema javno dostupnim podacima, ukupne obaveze železare na kraju 2014. godine prelazile su 300 miliona evra. Kad se na to doda i gubitak iz 2015. godine, koji je javnosti još nepoznat, doći će se do tačnog iznosa obaveza koji će na sebe preuzeti poreski obveznici.