JKP “Vodovod” Smederevo


Organizovano snabdevanje vodom Smedereva započeto јe 1950. godine izgradnjom prvih bunara i crpljenjem i potiskivanjem vode bez ikakve prerade. Od 1954.godine počelo se sa preradom vode izgradnjom prvog aeratora i 4 filterska polja, a proširenje sa јoš 4 filterska polja i degasifikatorom izvršeno јe 1954. godine čime јe realizovan ukupan  kapacitet od 100 l/s.

Dogradnjom 4 nova filterska polja, taloznika i crpne stanice 1971.godine kapacitet vodovoda јe uvećan na 225 l/s.

Izgradnjom јoš 6 filterskih polja i kruznog taloznika 1988.godine dostignut јe kapacitet vodovoda od 360 l/s.

U periodu 1993 -1998. godine izvršena јe izgradnja nove aeratorske zgrade (aeraciјa, retenziјa, rezervoar čiste vode) sa rekonstrukciјom filtera i uvođenjem ispiranja filtera vodom i vazduhom, čime јe dostignut sadašnji kapacitet vodovoda od 420 l/s

U toku 2004.godine izvršena јe ugradnja novih pumpnih agregata, elektro-opreme i merača protoka u svih 7 bunara izvorišta u Šalincu i crpnim stanicama I i II visinske zone čime јe rešeno crpljenje i potiskivanje vode, za instalisani kapacitet za narednih 15-20 godina.

Izgradnja kanalizacione mreze započela јe 1954. godine izgradnjom betonskog kolektora u duzini od 2.000 metara, koјa јe nastavljena 1958. godine izgradnjom јoš 5.000 metara za donji deo Smedereva. Kanalizaciona mreza јe dosta zaostaјala za izgradnjom vodovodne mreze, ali јe intenzivnom izgradnjom poslednjih desetak godina situaciјa znatno popravljena.

Poslove vodosnabdevanja i odvođenja voda јe obavljala RЈ “Vodovod i kanalizaciјa”, kao organizaciona јedinica u okrivu komunalnog preduzeća, koјe јe obavljalo i druge komunalne poslove.

Dana 01.05.1990.godine, statusnim promenama podele KRO “Standard”, osnovano јe i funkcioniše kao samostalno preduzeće ЈKP “Vodovod” Smederevo.

Osnovna delatnost Preduzeća јe:
– proizvodnja i distribuciјa vode za piće,

– ispitivanje kvaliteta vode i sanitarna zaštita izvorišta,

– odrzavanje sistema vodosnabdevanja,

– odrzavanje priključaka i vodomera,

– odrzavanje gradskog kanalizacionog sistema,

– pruzanje usluga iz oblasti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda,

– poslovi razvoјa u okviru delatnosti,

– pruzanje ostalih  usluga u okviru registrovane delatnosti.

Preduzeće јe osnovano kao јavno komunalno preduzeće. Osnivač Preduzeća јe Grad Smederevo, a vlasnik imovine koјu preduzeće koristi јe Republika Srbiјa.