Jelena Dumić: Slučaj Gimnazija Smederevo


05. mart 2015. DRUŠTVO – Izvor: Peščanik – Kao bivša učenica Gimnazije Smederevo i đak generacije u školskoj 2005/2006. godini osećam potrebu i moralnu obavezu da skrenem pažnju na nemile događaje u jednoj od naših najstarijih i najuglednijih obrazovnih ustanova.

Naime, odlukom ministra prosvete Srđana Verbića u Gimnaziju Smederevo je uvedena prinudna uprava. Sa mesta direktora je smenjen mr Milutin Vučković, koji je ovu funkciju uspešno obavljao 25 godina, a za vršioca dužnosti je postavljena Radmila Trajković, nastavnica-pripravnica bez licence za rad. Raspušten je Školski odbor i konstituisan novi, čije je sve članove imenovala lokalna samouprava. Novi Odbor bi trebalo da ponovo raspiše konkurs i izabere novog direktora, pošto je nakon izveštaja gradske i republičke inspekcije poništen reizbor mr Milutina Vučkovića.

Ovoj odluci se usprotivio kolektiv Gimnazije stupivši u štrajk, a svoje nezadovoljstvo su iskazali i učenici Gimnazije (sadašnji i bivši), njihovi roditelji, kao i mnogi građani potpisivanjem peticije na internetu i učešćem u protestnoj šetnji u centru Smedereva.

Da su SNS-u zaista važni znanje, stručnost i sposobnost, a ne politička podobnost i rodbinske veze kadrova koji rukovode našim institucijama, za vršioca dužnosti Gimnazije ne bi bila postavljena Radmila Trajković, koju za tu funkciju preporučuju samo kumovske veze sa gradonačelnicom Smedereva iz redova SNS-a.

Nema nikakve dileme da je smenu mr Vučkovića inicirala gradska vlast. Nakon njegovog reizbora, u Gimnaziju Smederevo je poslata gradska inspekcija koja je utvrdila da je mr Vučković navodno nezakonito uticao na konstituisanje Školskog odbora i predložila njegovo raspuštanje i uvođenje prinudne uprave u Gimnaziju.

Još poraznije je što je u ovome učestvovalo i Ministarstvo prosvete, čiji se ministar Srđan Verbić izdaje za nestranačku ličnost. Umesto da zaštiti ugled i tradiciju Gimnazije Smederevo, ministar prosvete je poslao republičku inspekciju, ne bi li se nekako iznašli i dodatni razlozi za smenu mr Vučkovića. Njemu je, između ostalog, zamereno što kao direktor drži časove fizike jednom odeljenju četvrtog razreda, iako to čini besplatno.

U ovakvom ponašanju aktuelne vlasti zaista se mogu uočiti ozbiljne totalitarne tendencije i to bi svakog građanina ove zemlje moralo da zabrine. Umesto da naloži otklanjanje nepravilnosti, ako ih je zaista bilo, republička inspekcija je naredila uvođenje prinudne uprave, što se obično čini kada su međuljudski odnosi do te mere narušeni da škola ne može normalno da funkcioniše. U ovom slučaju, uvođenje prinudne uprave izazvalo je kontraefekat: nakon imenovanja Radmile Trajković za vršioca dužnosti direktora, doveden je u pitanje rad škole. Profesori Gimnazije su ostavljeni na milost i nemilost Radmili Trajković i lokalnoj samoupravi: profesorima se preti otkazima i gašenjem Gimnazije ako ne prihvate prinudnu upravu.

Iz ovoga vidimo da su zakonske procedure i institucije ove zemlje zloupotrebljene da bi se udovoljilo hirovima pojedinaca. Čini se da je ministru Verbiću bilo mnogo važnije da omogući gradonačelnici Smedereva da istera svoju samovolju nego da poštuje demokratsku volju profesora Gimnazije. Kako drugačije objasniti činjenicu da je Ministarstvo prosvete dozvolilo da se za vršioca dužnosti Gimnazije postavi osoba čijem se izboru protivi 67 od 73 zaposlena profesora i koja ne ispunjava formalne uslove za ovaj posao?

Kada je prošle godine raspisan konkurs za direktora Gimnazije (na konkurs se, pored mr Milutina Vučkovića, prijavila i Gordana Ristić), Radmila Trajković se nije ni prijavila na konkurs jer ne poseduje licencu za ovaj posao. Međutim, za vršenje dužnosti direktora licenca nije potrebna. Čitava farsa sa prinudnom upravom je i sprovedena samo da bi na čelo Gimnazije došla osoba koja na to mesto nikako ne bi mogla doći u normalnim okolnostima. I tako će sada Radmila Trajković, zahvaljujući Ministarstvu prosvete, vršiti dužnost direktora sve dok se ne stvore uslovi da se na ponovljenom konkursu izabere kandidat koji odgovara SNS-u. Kako bi se to postiglo, ona je već konstituisala novi Školski odbor. Svi članovi (njih devet) potiču iz lokalne samouprave, što nedvosmisleno ukazuje da će politika imati presudan uticaj na izbor novog direktora Gimnazije.

Zato štrajk profesora Gimnazije Smederevo ne treba shvatiti isključivo kao borbu da na njenom čelu ostane mr Milutin Vučković. Opravdano nezadovoljstvo profesora Gimnazije treba da preraste u borbu svih časnih ljudi u ovoj zemlji da se prekine sa politizacijom školstva i obrazovanja, da se prekine sa urušavanjem vaspitno-obrazovnih institucija kao što je Gimnazija, da se zaštiti dostojanstvo i integritet prosvetnih radnika, da stručnost i znanje budu ispred partijskih i rodbinskih veza.

Apelujem na javnost da podrži profesore smederevske Gimnazije i da se uključi u borbu za vrednosti i principe koji su od suštinske važnosti za napredak ove zemlje i oko kojih ne bi smelo da bude podeljenih mišljenja.