Izabrani smederevski delegati za Deveti kongres SPS-a


20. novembar 2014. DRUŠTVO – Deveta izborna konferencija Gradske organizacije Smederevo izabrala je organe Gradske organizacije, delegate za Deveti kongres Socijalističke partije Srbije i utvrdila predloge za članove Glavnog odbora partije. Od 232 delegata, u radu Konferencije učestvovalo je 195.

Za predsednicu Gradske organizacije SPS Smederevo tajnim glasanjem izabrana je Suzana Spasojević za koju je glasalo 190 delegata od prisutnih 195. Na Konferenciji je takođe tajnim glasanjem između 112 kandidata izabran i novi Gradski odbor, koji broji 63 člana.

Prosečna starost članova novoizabranog Gradskog odbora je 40 godina, odnosno deset godina manje od dosadašnjeg, 33 člana ima visoko i više obrazovanja, takođe više nego u prošlom sazivu. U novom Gradskom odboru je i više žena nego u prethodnom, ukupno 18, zatim 16 članova Socialističke omladine, kao i 35 članova koji do sada nikada nisu birani za organe partije. U Gradskom odboru su ravnomerno zastupljeni seoski i gradski mesni odbori.

Na Devetoj izbornoj konferenciji tajnim glasanjem među 60 kandidata izabrano je 28 delegata koji će učestvovati u radu predstojećeg Devetog kongresa Socijalističke partije Srbije.

Od 18 predloženih kandidata, tajnim glasanjem utvrđeni su i predlozi smederevske Gradske organizacije za članove Glavnog odbora SPS. To su: Suzana Spasojević, Branko Bogdanović i Jorde Serafimoski, predstavnik Socijalističke omladine.

Na Devetoj izbornoj konferenciji jednoglasno je usvojen Izveštaj o radu Gradske organizacije i organa SPS u periodu između Osme i Devete konferencije, kao i Program aktivnosti Gradske organizacije SPS za naredni period.
Deveta izborna konferencija Gradske organizacije SPS Smederevo jednoglasno je predložila Ivicu Dačića za predsednika partije.