Grad oštetio državu za 36,9 miliona?!


28. januar 2017. DRUŠTVO – Izvor: Kurir – Revizijom Državne revizorske institucije (DRI) utvrđeno je da javna komunalna preduzeća u Smederevu u gradski budžet u 2015. godini nisu uplatila prihod od 36,9 miliona dinara.

Preduzeće „Zelenilo i groblja“ je od 2011. godine po osnovu naplaćenih naknada zadržalo u svojoj kasi 11,5 miliona dinara, a novac nije vraćen u budžet, iako je s tim bila upoznata i Gradska uprava.

Naknadu za poslovni prostor, prema podacima Tanjuga, naplaćivala je Direkcija za izgradnju, koja je po tom osnovu iskazala dug od 250 miliona dinara. U prethodne tri godine Direkcija je otpisala ukupno 47,5 miliona dinara zbog zastarelosti duga.

Po osnovu prihoda od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta fizičkim licima tokom 2015. naplaćeno je samo 10 od planiranih 30 miliona dinara.

Državni revizori utvrdili su da lokalna samouprava, mesne zajednice i Direkcija za izgradnju jedan deo objekata, ulica i puteva podvode pod „nefinansijsku imovinu u pripremi“, iako su mnogi od njih u funkciji, poput sportske hale i bazena.

Takođe, za mnoge objekte, puteve i ulice u gradu i selima koji su u eksploataciji po završetku radova nije izdata upotrebna dozvola.

Direkcija za izgradnju otpisala je potraživanja po osnovu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta prošle godine u ukupnom iznosu od 18,1 milion dinara zbog zastarelosti, a nije ni pokrenula postupak prinudne naplate.

Direkcija nije obračunavala kamate na ta potraživanja, navedeno je u izveštaju DRI.

Od zakupa građevinskog zemljišta je, umesto planiranih 20 miliona dinara, prihodovano samo 2,8 miliona, a Direkcija za izgradnju nije učinila ništa da to naplati. Od naknade za uređivanje zemljišta prihod je bio samo 21 milion dinara od planiranih 78 miliona.