Danas je Svetski dan Roma


08. april 2013. DRUŠTVO – Svetski dan Roma, 8. april, obeležava se u našoj zemlji i širom planete organizovanjem različitih manifestacija. One pružaju mogućnost zbližavanja svih nas sa romskim narodom preko druženja sa njima, upoznavanja njihove istorije, kulture, običaja i priliku da naše sugrađane Rome saslušamo i saznamo šta ih muči, a potom da sagledamo kako im sve možemo pomoći u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.

Prema aktuelnim statističkim podacima, u Smederevu živi 21 nacionalna manjina, a najbrojnija je, posle srpske, zajednica Roma sa 2.369 pripadnika, što je više od 60 odsto nesrpske populacije. Prema evidenciji romskih udruženja Roma ima oko 7.500, a prema Strategiji socijalne zaštite grada Smedereva Roma ima oko 17.000. Iz navedenih podataka se vidi da je u Smederevu, kao i u većini drugih mesta u Srbiji, prisutan problem evidentiranja ove nacionalne manjine.

U Smederevu najveći deo Roma živi u sledećim gradskim područjima – naselje Mali krivak, naselje Ubilci, Kovačićevo, Carina, kao i u seoskim područjima – selo Vranovo, Osipaonica, Lugavčina, Mihajlovac, Saraorci. Neki od podataka koji ukazuju na položaj Roma su i da u Smederevu živi i oko 250 interno raseljenih Roma sa Kosova, da je oko 90% Roma u Smederevu funkcionalno nepismeno, da srednju i visoku školu pohađaju samo 53 osobe i da materijalno obezbeđenje porodice prima oko 300 porodica.

Loša obrazovna struktura i visoka nezaposlenost karakterišu najveći deo populacije Roma u Smederevu. Kako bi poboljšao položaj Roma grad Smederevo je usvojio LAP za poboljšanje položaja Roma u gradu Smederevu 2009-2013.godine iz oblasti zdravstva, zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, kulture i informisanja..

Grad Smederevo je takođe realizovao projekte koji su za cilj imali poboljšanje položaja romske nacionalne manjine. Smederevo je kao jedan od 56 gradova u Srbiji, aprila 2011.godine, krenulo u realizaciju projekta Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS, koji realizuje Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete i nauke, sredstvima Svetske banke – ieđunarodne banke za obnovu I razvoj, IBRD zajam broj 7510 YF kao I REF (Romski edukativni fond iz Mđjarske).

Na osnovu dela realizovanih aktivnosti koje su predviđene programom, Grad Smederevo je predložen za Primer dobre prakse. Kako bi se doprinelo poboljšanju položaja Roma, Grad Smederevo je realizovao niz projekta iz oblasti koje su Lokalnim acionim planom prepoznate kao prioritetne.

Odluka da se 8. april obeležava kao Svetski dan Roma doneta je na Prvom svetskom kongresu Roma, koji je održan u Londonu od 4. do 8. aprila 1977. godine. Tada je usvojen zajednički naziv naroda – Romi, što na romskom jeziku znači čovek.
Kasnije je osnovana Međunarodna unija Roma koja je donela odluku da romska zastava bude plavo-zelena sa točkom u sredini i da svi dijalekti romskog jezika budu ravnopravni. Kao himna je izabrana pesma „Đelem, đelem“.
Dekada Roma (2005-2015.god.) ustanovljena je na međunarodnom nivou. Njen cilj je pružanje pomoći Romima, pored ostalog, i afirmativnim akcijama u oblasti zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja. Srbija je potpisnica ove inicijative od samog početka- od 2005. godine.

Izvor:smederevo.org.rs