Besplatan prevoz za učenike


11. oktobar 2012. DRUŠTVO – Članovi Gradskog veća utvrdili su u četvrtak i predložili Skupštini grada na usvajanje Predlog odluke o načinu ostvarivanja prava na povlašćenu ili besplatnu vožnju na teritoriji grada Smedereva.

Ovom Odlukom bliže se uređuje ostvarivanje prava na povlašćenu ili besplatnu vožnju za učenike srednjih škola, studente viših škola i fakulteta, lica starija od 65 godina, članove socijalno humanitarnih organizacija, članove udruženja ratnih, mirnodopskih i vojnih invalida i civilnih žrtava rata, pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva.

Predlog odluke o osnivanju Fonda za obrazovanje Smederevo takođe je upućen Skupštini grada sa kojim su se u četvrtak saglasili članovi Gradskog veća.

Iz nadležnosti Gradskog veća, prihvaćena je izmena finansijskog plana seoskih mesnih zajednica za 2012. godinu, kod mesnih zajednica Radinac, Udovice i Mihajlovac. Predlog izmene finansijskog plana kod pomenutih seoskih mesnih zajednica sačinjen je na osnovu izmena planiranih rashoda za kapitalne transfere u skladu sa odlukama o preusmeravanju planiranih sredstava u finansijskim planovima tih mesnih zajednicama.

Članovi Gradskog veća saglasili su se i uputili Skupštini grada na usvajanje predlog za dobijanje saglasnosti za korišćenje imena grada Smedereva u nazivu Rvačkog kluba Smederevo.