Žetva pšenice u punom jeku


11. jul 2011. PRIVREDA- Pogodni vremenski uslovi dozvoliće da žetva pšenice počne u punom zamahu,dok je žetva ječma i uljane repice završena na 1100 hektara.

Očekuje se da u narednih nekoliko dana ukoliko se krene sa punim kapicitetom pšenice bude skinuta sa 50 % planiranih površina.

Hlebno zrno je dobrog kvaliteta na onim parcelama gde je prehranjivanje obaveljeno u optimalnom roku.

Žetvene površine pod pšenicom 4600 hektara a očekivana proizvodnja je oko 20 000 tona.U odnosu na prošlu godinu prinos pšenice biće veći za oko 20 odsto.