Želvoz: Traže nove ugovore o radu


17. maj 2012. DRUŠTVO – Sindikalno-radnički pokret smederevskog “Želvoz“ podneo je Ministarstvu rada i socijalne politike i Inspekciji rada prijavu protiv poslodavca i generalnog direktora Novice Davidovića za kršenje osnovnih akata Zakona o radu.

Kako se navodi u prijavi, od nadležnog inspektorata se traži da zaposlenima izda nove ugovore o radu, pošto su, prema tvrdnjama ovog sindikata, dosadašnje potpisali pod usmenom pretnjom, kao i da aneksi ugovora budu u skladu sa stručnom spremom, kvalifikacijama i obučenošću za određene poslove, uz rešenje o zdravstvenom stanju radnika.

SRP, takođe, zahteva da se stavi van snage odluka o formiranju brigade za uređenje unutrašnjih spoljnih površina. Ovaj sindikat tvrdi da navedena rešenja poslodavca fabriku mogu da dovedu u još težu situaciju, a da će zaposlenima ugroziti radna mesta

Izvor: pravda.rs