Uzbunjivač ili spletkaroš


07. septembar 2014. HRONIKA – Izvor: Politika – Umesto gradskog šetališta, zelenog pojasa i sportskih terena, kako je predviđeno urbanističkim planom, nedaleko od centra Smedereva uz samu obalu Dunava, niklo je najveće skladište tečnog naftnog gasa (TNG) u Srbiji. Čak 20 rezervoara zapremine od po 150 kubnih metara postavila je slovenačka firma „Petrol LPG”, iako je lokacijskom dozvolom omogućeno postavljanje svega tri podzemna rezervoara. Možda ceo taj posao ostao nezapažen za širu javnost da se u taj slučaj nije „umešao” Smederevac Vladan Cvetković, inspektor Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, ali u svojstvu građanina koji, kako kaže, „voli svoj grad, a javnost ima pravo da zna šta se u njemu radi”. Zbog, po njemu, ilegalne izgradnje tih 20 rezervoara TNG na obali Dunava nedaleko od centra grada, podneo je nekoliko krivičnih prijava, a od premijera Vučića zatražio da ispita „korupciju u vrhu vlasti”.

Agencija za borbu protiv korupcije zbog toga mu je aprila meseca ove godine dodelila status „uzbunjivača”, čoveka koji je ukazao na postojanje sumnje na korupciju.

U Ministarstvu za građevinarstvu, saobraćaj i infrastrukturu reagovali su na njegov dopis, osnovali su odgovarajuću komisiju i u neposrednom susretu čuli Cvetkovićeve argumente. U odgovorima na mnoga njegova pitanja iz tog resora odgovaraju da sve ni izbliza nije tako kako on to vidi i da nema govora o korupciji, već o sitnijim propustima koji će biti otklonjeni.

To ministarstvo je o aktivnostima Cvetkovića, ali i zbog sumnje da nije baš savim sve pokrenuo bez interesa, obavestilo nadležne u Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije gde radi, predlažući pokretanje krivične i prekršajne procedure. U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da je takav zahtev osuđen na propast, jer je kao uzbunjivač dve godine zaštićen od svake vrste odmazde. Da li sticajem okolnosti ili ne – tek njegova supruga koja radi u smederevskoj opštinskoj administraciji – premeštena je na drugo, slabije plaćeno, radno mesto.

U međuvremenu izgradnja rezervoara slovenačke firme „Petrol LPG” uz prateću papirologiju odmiče polako.

Šta kaže uzbunjivač?

Smederevo – Umesto gradskog šetališta, zelenog pojasa i sportskih terena, kako je predviđeno urbanističkim planom, nedaleko od centra Smedereva uz samu obalu Dunava, niklo je najveće skladište tečnog naftnog gasa (TNG) u Srbiji. Čak 20 rezervoara zapremine od po 150 kubnih metara postavila je slovenačka firma „Petrol LPG”, iako je lokacijskom dozvolom omogućeno postavljanje svega tri podzemna rezervoara. Zbog njega je gradska skupština usvojila čak i Plan detaljne regulacije (PDR) za koji je kasnije urbanistička inspekcija Ministarstva građevine i urbanizma utvrdila da je nezakonit i u suprotnosti sa planom generalne regulacije. Ali nije stavljen van snage.

U ceo slučaj se uključio Smederevac Vladan Cvetković, inspektor Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, ali u svojstvu građanina koji, kako kaže, „voli svoj grad, a javnost ima pravo da zna šta se u njemu radi”. O uočenim nepravilnostima najpre je u februaru obavestio Agenciju za borbu protiv korupcije, kojoj kasnije podnosi prijavu protiv potpredsednice vlade Zorane Mihajlović. Nakon što je u aprilu Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal podneo krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra građevine i urbanizma Velimira Ilića, gradonačelnice Jasne Avramović i još sedam službenika državne i lokalne administracije, zbog sumnje u zloupotrebe u vezi sa gradnjom skladišta TNG-a u Smederevu, dobio je status uzbunjivača javnosti. Cvetković ubrzo podnosi još jednu krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu, i to protiv ministarke Zorane Mihajlović. Tvrdi da je na obali uz skladište izgrađeno i pristanište, takođe bez odgovarajuće dozvole.

Protiv gradonačelnice Jasne Avramović, i drugih nadležnih organa lokalne administracije, Cvetković je podneo krivičnu prijavu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu. Predistražni postupak ni nakon pola godine nije okončan.

„Petrol LPG” je još u aprilu prošle godine počeo da priprema teren, praktično bez ijednog papira. Meštani naselja Plavinac koji žive nedaleko od skladišta, podneli su prijavu inspekciji, ali niko nije reagovao. Građani su onda u oktobru prošle godine podneli prijavu Odeljenju za vanredne situacije u Smederevu, jer je reč o skladištenju opasnih materija, ali ni to nije dalo efekte. Mesec dana ranije počeli su radovi na iskopu zemlje. Nakon niza prijava nadležnom ministarstvu, početkom ove godine građevinski inspektor nalaže stopiranje gradnje, jer investitor nema građevinsku dozvolu, ali ne i uklanjanje postavljenih rezervoara. Postupak dobijanja neophodnih dozvola potom je izveden munjevito. Lokacijska dozvola izdata je 30. septembra za samo tri rezervoara, a već tada ih je bilo svih 20. I građevinska dozvola izdata je ubrzo – 12. novembra, takođe za tri rezervoara ukupne zapremine 450 kubnih metara, a ukopano je 17 rezervoara više za oko 3.000 kubika TNG-a.

– Građevinski inspektor 8. novembra 2013. donosi rešenje o zabrani radova i podnosi krivičnu prijavu protiv investitora, a direktora Bojana Kocića na tom mestu zamenjuje njegov otac koji nastavlja sa bespravnom izgradnjom i nakon donošenja Zakona o legalizaciji kojim se omogućava legalizacija objekata izgrađenih do 1. novembra”, objašnjava Cvetković.

Dalje navodi da krajem novembra počinje i bespravna gradnja pristaništa, a građevinska inspekcija ne izlazi na teren. Prethodno je podneta prijava urbanističkoj inspekciji zbog nezakonito usvojenog PDR-a. Inspektorka Sonja First obilazi gradilište, a Gradska uprava „preko noći” izdaje rešenje za postavljanje plovećeg postrojenja, tvrdi „uzbunjivač”. Inspektorka, međutim, utvrđuje da PDR nije u skladu sa zakonom i planom generalne regulacije. Izdaje predlog za zabranu njegove primene, što kasnije ministar Ilić nije sproveo. Dan posle republičkih izbora, Ilić izdaje građevinsku dozvolu za ostalih 17 rezervoara u postupku legalizacije navodeći „da postoji predlog za stavljanje van snage PDR, ali kako je isti još uvek na snazi, nema smetnji da se izda građevinska dozvola”.

Pre nekoliko dana otvorenim pismom obratio se premijeru Aleksandru Vučiću i predsedniku Skupštine Smedereva, Brančetu Stojanoviću. Ukazuje na „korupciju u samom vrhu vlasti, ali i na opasnost po život i zdravlje ljudi, nastalu zbog neodgovornog i nesavesnog postupanja državnih službenika prilikom bespravne gradnje”.

Zbog uzbunjivanja javnosti nad njegovom suprugom, zaposlenoj u Gradskoj upravi, izvršena je, tvrdi Cvetković, „odmazda” od strane gradonačelnice, jer je premeštena na niže radno mesto. Kako „Politika” saznaje, Ivona Nedić-Cvetković odmah, pošto se ime njenog supruga pojavilo u medijima, premeštena je sa mesta sekretara Gradskog veća na mesto referenta u Dečjoj zaštiti.

Načelnica Gradske uprave Milijana Novaković kaže za naš list da je to koincidencija, te da je Cvetković prethodno sama tražila premeštaj na drugo radno mesto zbog navodnih grešaka u materijalu za skupštinu.

– Ona je prihvatila odgovornost, a ja sam postupila po njenom zahtevu. Od Veća sam tražila preporuku i prebacila sam je na mesto koje u potpunosti odgovara njenoj stručnoj spremi, kaže Novakovićeva.

Cvetkovićeva supruga nije želela da komentariše ovaj slučaj.

Zaštita od odmazde

Izveštaj Antikorupcijskog tima Ministarstva građevinarstva upućen je 25. jula 2014. godine i Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije, u kojima ih upoznaju sa postupcima Cvetkovića, koji je zaposlen u ovom organu, kako bi pokrenuli odgovarajuće disciplinske i mere krivične odgovornosti protiv njega!

U odgovoru na pitanje „Politike”, od čega je uzbunjivač zaštićen dobijanjem takvog statusa, od Agencije za borbu protiv korupcije dobili smo odgovor da je takav čovek „zaštićen od odmazde rukovodioca u naredne dve godine. To podrazumeva zaštitu od svakog činjenja ili nečinjenja prema uzbunjivaču koje dovodi do štetnih posledica. To su psihičko ili fizičko uznemiravanje ili zlostavljanje, pokretanje disciplinskog postupka, premeštaj na niže radno mesto i zadržavanje u napredovanju, donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa ili otkaza ugovora o radu, preduzimanja ili izricanja mere koja nepovoljno utiče na radnopravni status i radne uslove kao i ozbiljne pretnje da će biti preduzeta bilo koja od navedenih mera, kaže se u pisanom odgovoru Agencije za borbu protiv korupcije”, kaže se u pisanom odgovoru Agencije.

„Sve što bude preduzeto prema uzbunjivaču nakon davanja statusa”, kaže se dalje, „rukovodilac organa mora da dokaže Agenciji da ta činjenja i nečinjenja nisu uzrokovana okolnostima u vezi sa prijavom korupcije. U suprotnom konstatuje se da uzbunjivač trpi odmazdu a da je rukovodilac za istu odgovoran”.

„Davanje statusa uzbunjivača podrazumeva da je prethodno Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da lice koje prijavljuje sumnju na korupciju u organu u kojem je zaposlen postupa u dobroj veri jer ima opravdane razloge da veruje da su informacije koje razotkriva istinite i da nema nameru da ostvari nezakonit ili neetički cilj”.

„Pruženu zaštitu uzbunjivač ne sme da zloupotrebi u ostvarivanju prava i dužnosti radnog mesta na kome je zaposlen, jer u suprotnom Agencija može obustaviti pružanje zaštite. Dakle, uzbunjivač mora da ispunjava sve svoje radne obaveze u skladu sa zakonom i pratećim opštim aktima”, kaže se na kraju odgovora Agencije. S. K.

Iz odgovora Ministarstva Agenciji

U odgovoru Ministarstva na dopis Agenciji za borbu protiv korupcije, upućenog 22. jula 2014. godine, a u vezi sa ovom predstavkom, Agenciji su dostavljene informacijeo upućenim direktivama inspekciji za postupanje, izveštajima o postupanju, dostavljenim odgovorima Vladanu Cvetkoviću kao i o prijemu na razgovor u kancelariju Antikorupcijskog tima. Sve u najkraćem mogućem roku, iz čega se jasno vidi da su neistinite njegove tvrdnje da Ministarstvo, resorni ministari Antikorupcijski tim ignorišu njegove prijave.

Prilikom razgovora sa Antikorupcijskim timom, Cvetković se izjasnio da ne podnosi prijave protiv „PetrolLPG” službeno iako je zaposlen u MUP-u, već kao građanin. Nije obavestio svog nadređenog starešinu o svojim postupanjima i da nema lični interes.

U odgovoru Ministarstva Agencijinapomenuto jeda je sumnjivo toliko potenciranje Vladana Cvetkovića kod različitih državnih organa da postupaju po prijavama za „PetrolLPG”. Izražena je sumnja u postojanjeličnoginteresa, budući da to ne radi službeno,a i da po adresi na kojoj je prijavljen ne živi blizu spornog skladišta.

Ministarstvu građevinarstva, dodaje se, obratilo se preduzeće „MBGasOil”iz Beograda, inačekonkurentska firma,saskoro identičnim zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, odnosno prijavom protiv „PetrolLPG”, kao što je to uradio i Cvetković, što izaziva sumnju unjegovupovezanost sa pomenutim preduzećem, a samim tim i njegov lični interes. S. K.

Za Ministarstvo ništa nije sporno

„Ponovnim pregledom dokumentacije i nalaza u Ministarstvu, konstatovano je da nedostaci u planu nisu od suštinskog značaja da bi ga trebalo staviti van snage”, kaže se u odgovoru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u odgovoru na pitanje „Politike” – zbog čega nije poništen Plan detaljne regulacije na koji uzbunjivač ukazuje.

Za Ministarstvo ništa nije sporno, ni izdavanje građevinske dozvole nakon donošenja rešenja o obustavi radova, „jer su donošenjem Zakona o legalizaciji, obezbeđene zakonske osnove za prevođenje bespravne gradnje u režim legalne gradnje i legalnog korišćenja objekata i utvrđeni su uslovi, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole”.

Na zamerku uzbunjivača, zašto građevinska inspekcija ne izlazi na teren po prijavi građana za bespravnu izgradnju pristaništa, u Ministarstvu kažu da za taj posao nije nadležna republička već lokalna komunalna inspekcija.

Na pitanje „Politike”, o čemu se nedavno u Ministarstvu razgovaralo sa ambasadorom Slovenije Butom, u Ministarstvu kažu:

„Na sastanku sa ambasadorom Slovenije Francom Butom, održanom 14.7.2014. u Vladi Srbije,konstatovano je da predloženi plan kompanije ’Petrol LPG –Smederevo’ za izgradnju 20 skladišta tečnog gasa u blizini Smedereva, za koji samo tri imaju građevinsku dozvolu, ima nedostataka. Pomenute nepravilnosti su od strane Ministarstva ocenjene kao nedovoljno značajne da bi se ceo planski dokument stavio van snage, već je naloženo da se one otklone prilikom izrade sledeće faze plana”. S. K.

Olja Milošević