Uveden prvi stepen restrikcije struje


19. maj 2014. DRUŠTVO – Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Smedereva, kojom je predsedavala dr Jasna Avramović, komandant Štaba i gradonačelnik Smedereva, nastavljena je u nedelju, 18. maja 2014. godine od 22,00 sati.

Tokom dana intenzivirani su radovi na preventivnoj odbrani Smedereva od Dunava, ali se vodi računa i o odbrani drugih delova teritorije grada Smedereva. Formirana je linija odbrane od Železničke stanice do Pristaništa. Napunjeno je i postavljeno 25.000 džakova sa peskom i 100 „džambo” vreća, a u ponedeljak, od jutra, biće postavljeno dodatnih 15.000 džakova.

Gradski štab se zahvaljuje omladini Smedereva i ostalim volonterima, koji su shvatili ozbiljnost situacije, kao i pripadnicima Policijske uprave Smederevo i javnim komunalnim preduzećima, angažovanim na ovim poslovima.

Smederevo je tokom večeri prihvatilo evakuisana lica iz Gerontološkog centra u Obrenovcu. Svi su zbrinuti i pružena im je neophodna pomoć.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je naredbu o ukidanju dekorativne rasvete, osim institucija od vitalnog značaja, kao i naredbu o uvođenju prvog stepena restrikcije zbog izuzetno teške energetske situacije u zemlji. Takođe, Štab je doneo odluku da sve institucije, značajne za funkcionisanje grada, prekontrolišu postojeće i obezbede neophodne agregate.

Na osnovu izveštaja sa terena, Štab je doneo odluku da se već od danas krene sa dezinfekcijom u domaćinstvima, u selima gde su za to stvoreni uslovi, a u saradnji sa Sanitarnom inspekcijom.

Za čišćenje septičkih jama u funkciji je jedna cisterna JKP Vodovd Smederevo, a biće angažovane i cisterne privatnih lica.

Stvoreni su uslovi za organizovano odnošenje uginulih životinja. Danas su iz Ralje odvezene 3 tone životinjskog otpada.

Štab je doneo naredbu da Zavod za javno zdravlje u Požarevcu ispita ispravnost vode za piće svih bunara u plavljenim selima.

Na istom sastanku doneta je naredba da Apotekarska ustanova Smederevo bude na raspolaganju Gradskom štabu za vanredne situacije 24 sata.

Zaključeno je da se pojača sadržaj lanč paketa koje deli Crveni krst.

JP Direkcija za izgradnju prati situaciju sa potencijalnim klizištima i stanje mostova.

Voda iz smederevskog vodovoda ispravna je za piće.

Apeluje se na građane da isključivo prate instrukcije Gradskog štaba za vanredne situacije i ovlašćenih lica na terenu.

Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva i dalje je u stalnom zasedanju, a sledeća sednica biće održana u ponedeljak u 17,00 časova.