Uskoro računi prema utrošku ?


25. jun 2014. DRUŠTVO – Izvor: Naše novine – JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU DOBILO 38 NEDOSTAJUĆIH KALORIMETARA

Vrednost kalorimetara koje smo dobili kreće se od 3 do 3,5 miliona dinara. Očekujemo da nam dođe još opreme, mada ćemo za dobar deo morati sami da obezbedimo novac.

Naplatu toplotne energije prema utrošku sve toplane u našoj zemlji moraće da uspostave do kraja ove godine. Očekuje se da će uvođenje naplate po potrošnji rešiti veliki broj problema toplana, a čini se, pre svega, i potrošača koji će sada konačno moći da plaćaju samo ono što potroše tokom zimskog perioda. Da bi takav model naplate zaživeo, potrebno je da toplane ugrade kalorimetre na svoja postrojenja. U tu svrhu Ministarstvo energetike je za nabavku kalorimetara izdvojilo 250 miliona dinara.

Tim povodom firma Termo net je u Regionalnom centru u Smederevu održala edukaciju ugradnje kalorimitara predstavnicima 18 toplana koje gravitiraju Smederevu.

– Smederevska toplana je dobila prvu donaciju od 38 kalorimetara. Nas zakon obavezuje da imamo merenje u svih 90 podstanica. Mi smo polovinu podstanica obezbedili sopstvenim sredstvima i ostalo je da još ugradimo 38 komada. To je rezultat dobrog restrukturiranja ove firme jer smo sada samostalni energetski subjekt i tako smo vrlo interesantni svima koji žele da ulažu i doniraju u ovakve sisteme. Vrednost kalorimetara koje smo dobili se kreće od tri do tri i po miliona dinara. Očekujemo da nam dođe još opreme, mada ćemo za dobar deo morati sami da obezbedimo novac. Imali smo prezentaciju od firme Termo net i mislim da smo svi mogli mnogo toga da naučimo. Nas zakon obavezuje da pređemo na korektniji vid naplate. Jedno je kada se naplaćuje po kvadratu, a sasvim drugo kada se budu naplaćivale utrošene kalorije. U tom slučaju, kada neko zna koliko troši energije, može i da štedi – rekao je Milorad Đorđević, direktor Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju.

Prema njegovim rečima primetna je razlika kod ponašanja građana koji plaćaju grejanje prema utrošku. Oni štede, isključuju radijatore i smanjuju potrošnju jer žele što manje kilovat sati na kalorimetru, ističe Đorđević. Za razliku od njih, građanima koji plaćaju po kvadratu grejanje je uvek slabo. Zato, naglašava on, ovaj grad mora da počne da razmišlja o izgradnji toplane jer Smederevo ima zastareli sistem centralnog grejanja sa 13 blokovskih kotlarnica. Ovo je prvi korak , podseća Đorđević, i ističe da nakon ovog posla sledi instalacija kalorimetara u stanovima što je obaveza građana. Uz to, vrlo je bitno da se uradi izolacija na zgradama kao i popravka ili zamena dotrajale stolarije.

– Pre Smedereva bili smo u Vrnjačkoj Banji, Zlataru i Novom Sadu. Prezentacija je naša obaveza prema Ministarstvu energetike da obučimo stručnjake iz toplana kako da instaliraju i koriste kalorimetre. Mi koristimo Kampstrukova merila. Radi se o firmi iz Danske koja je vodeća u oblasti termoenergetike. Poslednjom nabavkom isporučeno je u Srbiji 2160 kalorimetara. Neki gradovi odavno mere utrošene kalorije na ovaj način. Tu su pre svih Beograd, Bečej, Novi Sad…- rekao je direktor firme Termo net Brana Crnčević.

Pozdravljajući prisutne predsednik Skupštine Grada Branče Stojanović rekao je da sistem centralnog grejanja u Smederevu nije dobar, najpre zbog zaštite životne sredine, kvaliteta, ali i nemogućnosti da veći broj naših sugrađana koristi usluge gradske toplane. Ugradnja kalorimetara je, smatra Stojanović, jedan od preduslova da toplane bolje rade i da korisnici njihovih usluga budu zadovoljniji.