Umetnost grafičke novele – “Sendmen” Nila Gejmena


09. jun 2014. KULTURA – Program pod naslovom „UMETNOST GRAFIČKE NOVELE – SENDMEN NILA GEJMENA“, koji će se održati 10. juna, sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu Smederevo, posvećen je znamenitom serijalu grafičkih novela koji donosi susret sa porodicom „Svevremenih“ (Sudbina, Smrt, San, Strast, Očaj, Sunovrat, Stihija).

Serijal „Sendmen“ biće tematizovan u pogledu značaja njegovog prisustva u domaćem kulturnom prostoru, ali i u pogledu revolucionarnog umetničkog doprinosa na polju fantastike prožete filozofskim tonovima koji je dao Gejmen kao idejni tvorac serijala, karaktera i priča u okviru „Sendmena“.

Na predstojećoj tribini biće ukazano na odlike Gejmenovog odnosa prema fenomenu priče, prema njenoj magnetičnosti i slojevitosti naracije koji su na jedinstven način došli do izražaja u grafičkoj noveli. Takođe, važno mesto u razmatranju umetničkog učinka postignutom kroz rad na serijalu zauzima i ostvareno prevazilaženje konvencija u tretmanu junaka svedenom na oštro i u pogledu razvoja predvidljivo suprostavljanje svetlosti i tame, dobra i zla. Pitanje oniričnog i poetskog kvaliteta „Sendmena“, u skladu markantnim junakom Gejmenovih priča (Snom, Morfejem), te uloga mitotvoračke percepcije sveta u građenju toposa, relacija i ambijenta u „Sendmenu“ biće predmet diskusije uz propratni vizuelni materijal, odnosno reprezentativne kadrove i table iz priča pripadnih grafičkim novelama o kojima je reč. Pažnja će biti posvećena i odnosu ljudi i ideja, sila, entiteta artikulisanih kroz viziju Svevremenih. Taj odnos vezan je, pored ostalog, i za lucidno poigravanje sa problemom pouzdanosti identiteta i predstava o realnosti.

Učesnici tribine su izvanredni poznavaoci oblasti strip kulture, Milan Jovanović, urednik u izdavačkoj kući „Darkkwood“, jednoj od najznačajnijih, najproduktivnijih kuća na domaćem terenu, ali i u regionu i aktuelni izdavač „Sendmena“ na srpskom jeziku, i Draško Roganović, prevodilac, aktivan i na polju prevođenja Gejmenove proze na srpski jezik i programski urednik strip-sale na beogradskom Sajmu knjiga.

Program obuhvata i prodajnu ponudu izdanja izdavačke kuće „Darkkwood“ po sajamskim cenama. Moderator programa je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu.

Ulaz je slobodan.