U Staroj luci manje buke


19. januar 2016. DRUŠTVO – Izvor: Večernje novosti – Posle dve godine zabrane, Železari Smederevo odobren noćni pretovar. Buka, zbog koje je pre dve godine uvedena zabrana, svedena je na dozvoljene granice

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine, ukinula je rešenje o noćnoj zabrani pretovara “Železari Smederevo” u Staroj luci u centru grada. Buka, zbog koje je pre dve godine uvedena zabrana, svedena je na dozvoljene granice, tvrdi inspekcija.

U julu 2013. inspekcija je, posle žalbi građana, utvrdila da su prekoračene granične vrednosti buke u životnoj sredini za noćni period. Nova merenja, koje je za Železaru pre dva meseca obavio Zavod za javno zdravlje Požarevac, pokazala su da “nivo buke ne prelazi merodavni nivo u životnoj sredini”. Železara Smederevo, u zahtevu da im se dozvoli noćni pretovar, navela je da ima velike gubitke što “dovodi u pitanje poslovanje i održivost zaposlenih”.