U.S. STEEL Serbia d.o.o. Smederevo


Najveće preduzeće u Smederevu je koncern crne metalurgije, sa dugom tradicijom, nekada MKS, SARTID 1913, a od 31.03.2003. godine privatizovano preduzeće U.S. STEEL Serbia d.o.o.

Ekstraktivni deo fabrike čine postrojenja za aglomeraciju železne rude, dve visoke peći i čeličana, sa sadašnjim instaliranim kapacitetom od 1,5 miliona tona čelika i strateškom projekcijom proizvodnje od 2 miliona tona.
Proizvodni program obuhvata 10 vrsta toplovaljanih limova (limovi od opšte konstrukcionih, od niskougljeničnih i od sitnozrnih mikrolegiranih čelika, limovi za brodogradnju, za kotlove i sudove pod pritiskom, za proizvodnju cevi, reljefni limovi, limovi od čelika otpornih prema atmosferskoj koroziji, od čelika za poboljšanje i za cementaciju).

Od hladnovaljanih limova, nudi limove za izvlačenje i duboko izvlačenje, fine limove, limove od konstrukcionih čelika, limove za pocinkovanje i emajliranje, limove sa prevlakama, nekoliko vrsta cevi i hladnooblikovanih profila, kao što su: zavarene čelične cevi sa uzdužnim šavom i sa spiralnim šavom, lake cevi, pravougaoni profili i otvoreni profili. Proizvodi čelične radijatore kao i solarne kolektore.

U.S. STEEL Serbia d.o.o. putem svojih fabrika i pogona u Smederevu, Beogradu i Šapcu nudi i niz ostalih proizvoda među kojima je izrada ručnog poljoprivrednog, rudarskog i alata opšte namene, metalurške opreme, rezervnih delova i niz tehničkih i ostalih usluga.

Smederevo i U.S. STEEL Serbia d.o.o. su sinonim za čelik i van granica naše zemlje. Najveći deo robne proizvodnje usmeren je ka izvozu.

U.S. STEEL Serbia d.o.o. zapošljava oko 6.000 radnika