U Gradskom uslužnom centru počeo sa radom ,,sistem 48,,


09. februar 2012. DRUŠTVO – U Gradskom uslužnom centru počeo sa radom ,,sistem 48,, kao jedinstveni servis na usluzi gradjanima.

U Gradskom usluznom centru gradonacelnik Smedereva Predrag Umicevic zvanicno je pustio u rad ,, Sistem 48,, koji pomaže građanima da brže i efikasnije reše probleme iz domena komunalnih preduzeća.

Otvaranjem posebnog podsistema objedinjene su sve službe gradske uprave, javno-komunalna preduzeća i komunalna policija u jedinstveni servis na usluzi građanima. Osim ličnim dolaskom u uslužni centar. koji se nalazi u okviru Gradskog uslužnog centra, gradjani mogu da prijave problem telefonom na broj

649-100, sms porukom na broj 064 844 93 06, zatim posredstvom sajta grada i slanjem elektronske poruke na adresu sistem48@smederevo.org.rs.

Javna preduzeća, zahvaljujući ovom sistemu, imaju savremeniji odnos sa građanima, lakše sagledavaju obim i probleme građana, lakše prate rad, formira se informaciona osnova i baze podataka čime se omogućava statističko praćenje i izrada efikasnijih planova.

Ukoliko je poziv upućen posle radnog vremena gradske uprave, sistem omogućava da zahtev prihvata govorni automat. Poruka se snima, a administrator po dolasku na posao unosi u sistem snimljenu poruku i prosleđuje je na dalju obradu.

Dežurne službe koje čine Sistem 48, u najkraćem roku izlaze na teren i odgovaraju na postavljeni zahtev. Predvidjeni rok u kome gradjani dobijaju odgovor je 48 sati od trenutka dostavljanja zahteva. Gradonacelnik Predrag Umicevic zeleo je i licno da se uveri kako funkcinise novi kol centar. Koristi koje lokalna uprava ima od ovog sistema ogledaju se u boljoj kontroli rada i koordinaciji javnih preduzeća i službi, u izradi periodičnih izveštaja o broju i vrstama problema građana, raspolaganje sredstvima na nov i moderan način, zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama.

Izvor: Televizija Smederevo