Tvrđava predstavljena na Sajmu konzervacije i restauracije u Ferari


Krajem marta je u Ferari u Italiji održan Sajam konzervacije i restauracije na kojem je, u okviru srpskog štanda, prvi put učestvovao i Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, sa zadatkom da na najbolji način italijanskoj i evropskoj javnosti predstavi Smederevsku tvrdjavu. Reč je o medjunarodnom, jedinstvenom sajmu ove vrste u Evropi, na kojem je prvi put učestvovala Služba zaštite Srbije, čije je učešće koncepcijski bilo zamišljeno tako da predstavi kulturnu baštinu koja je upisana na listu Uneska i baštinu koja je upisana na preliminarnu listu.

– Naša Tvrdjava je od maja prošle godine upisana na preliminarnu listu i zato se sada našla na ovom sajmu. Predstavili smo se fotografijama, katalozima i specijalnim izdawem Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Italijanska vlada, inače, dosta učestvuje u našoj reformi kulture jer su ispred Evropske unije zaduženi za Srbiji, i mogu da kažem da su nas izuzetno lepo primili. Čak je i na svečanom otvarawu, u prisustvu velikog broja zvanica iz cele Evrope, govorila Sanda Rašković Ivić, ambasadorka Srbije u Italiji – kaže Veroljub Ranković, direktor Regionalnog zavoda, dodajući da je za srpski štand tokom sajma vladalo veliko interesovawe.

Sada sve ide svojim tokom

Smederevska tvrdjava je, kao što smo rekli, pravo učestvovawa na ovom sajmu stekla time što se od prošle godine nalazi na preliminarnoj Uneskovoj listi za upis u svetsku kulturnu baštinu, pa smo iskoristili priliku da se raspitamo i o tome šta će se, u tom smislu, dalje dešavati. Po rečima našeg sagovornika, svake godine se utvrdjuje odredjen broj spomenika koji ulaze na listu, pri čemu postoje pravila koja se moraju ispoštovati. Prave se dosijei za svakog kandidata sa liste, Uneskove komisije dolaze i proveravaju podatke iz dosijea… Upis na preliminarnu listu zapravo znači da smo tu najvišu stepenicu preskočili, a sada procedura ide svojim tokom.

– U ovoj fazi mi iz Smedereva teško da možemo da utičemo na ono što će se u vezi sa preliminarnom listom dalje dešavati. Imamo ambasadora pri Unesku, imamo Ministarstvo spoljnih poslova koje takodje ima sektor za saradwu sa Uneskom i na wima je da brinu o tome, a na nama je da vodimo računa o tome šta se dešava na terenu. Znači, da ne dozvoljavamo narušavawe i, ako možemo, da otklonimo sve ono što je narušilo taj spomenik kulture da bi sutra, kad dodje wihova komisija, ostavili što bolji utisak i stvorili što bržu prohodnost u daljem toku postupka – objašwava naš sagovornik.

A za stvarawe što boljeg utiska od velikog je značaja, naravno, da se do tada što više uradi na sanaciji i konzervaciji ruiniranih bedema i kula, dok o redovnom čišćewu i uredjewu Tvrdjave ne treba posebno ni govoriti. U tom, konzervatorsko – restauratorskom smislu, vesti zapravo i nisu loše, jer su sa prvim lepim danima nastavljeni radovi na sanaciji i restauraciji Jezavskog bedema od kule sedam prema Malom gradu, koji su prošle godine započeti i najvećim delom obavljeni.

Svaki kamen je važan

– Nastavili smo konzervatorsko – restauracione i sanacione radove na Jezavskom bedemu od kule sedam prema Malom gradu, za koje su sredstva prošle godine bila obezbedjena preko Ministarstva kulture. Za taj nastavak radova imamo samo dva miliona dinara, koja su nam prebačena krajem prošle godine, ali nama je bitno i da jedan jedini kamen uzidamo u bedeme. U ovim teškim godinama, kad vidimo da sve stoji i da se ništa ne radi, svaki novi kamen koji uzidamo u onako oštećene i rastrešene zidove za nas konzervatore predstavlja veliki uspeh – kaže gospodin Ranković.

Srećom, ako je suditi po najavama, biće to samo u 2011. godini znatno više od jednog kamena. Radovi koji su upravo u toku nastavljaju se svojom dinamikom, čiste se rastrešeni delovi zidova i zidaju novi, a zbog samog sistema gradwe radiće se od temelja zaključno sa zupcima i šetnom stazom, pa dokle stignu prema Malom gradu. Ono što u tom pravcu ostane, a koštaće još pet – šest miliona, pokrivaće se rebalansima i prebacivawem od novih sredstava, planiranih za 2011. godinu.

Naš sagovornik se, naime, nada da će sve biti u redu i sa nastavkom radova na Jezavskom bedemu od kule sedam do kule osam, koji će vredeti novih dvadesetak i više miliona. Zahtev Regionalnog zavoda prema Ministarstvu kulture odobren je na svim nadležnim komisijama i čeka se samo da (novi) ministar donese odluke i potpiše ugovor. Da nije došlo do pomerawa u Ministarstvu kulture već bi to verovatno bilo uradjeno, ali kad je kod nas prošlo bez nekih pomerawa. U svakom slučaju, godina je još pred nama i ima vremena da se uradi ono što je za 2011. planirano a, kao što smo rekli, to uopšte nije malo.

Izvor: Naš glas