Turistička agencija “Korona Tours”


Agencija radi od 2003. godine, nadamo se na zadovoljstvo svih onih koji su koristili naše usluge.

Tu možete dobiti sve informacije vezane za turističke usluge u zemlji i inostranstvu, avio, železnički i autobuski prevoz, dobiti polisu osiguranja, izvršiti promet nekretnina kao i druge poslovne usluge u domenu posredovanja.

Pružamo pomoć pri aplikaciji i dobijanju kanadske imigracione vize.  Ostvarujemo poslovnu saradnju sa najboljim tour operaterima, preduzećima, turističkim organizacijama i drugim privrednim subjektima koji u okviru svoje delatnosti imaju poslovnu ponudu  sličnu našoj.