Tribina “Momčilo Nastasijević – Hronika tamnog vilajeta”


05. jun 2015. KULTURA – Tribinu pod nazivom „Momčilo Nastasijević – Hronika tamnog vilajeta“ koja će se, u okviru ponude naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, odigrati u petak, 5. juna, sa početkom u 19 sati obeležiće zahvatanje u prirodu iskustva prizvanog prozom, ali i mišlju o umetnosti Momčila Nastasijevića, izuzetne stvaralačke pojave u srpskoj kulturnoj baštini. Na tribini će govoriti Nedeljka Perišić, istraživač na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu i Milena Dasukidis, filolog opšte književnosti i prevodilac. „Svetac srpskog jezika i srpskog književnog izraza“ kako je Stanislav Vinaver nazvao Nastasijevića, u svojim esejima ne razmatra zasebno poeziju, prozu ili drami već o književnom stvaralaštvu govori kao o Poeziji, a svoja prozna dela naziva lirskim kazivanjima, što valja imati u vidu pri tematizaciji autorovog proznog izraza, njegove evokativne snage, tona slutnje, zagonetnosti i mistike njemu svojstvenom. Tokom tribine biće ukazano na dodirne tačke Nastasijevićevog stvaralaštva i idejno-doživljajnih obzorja nemačkog romantičara Hofmana, kao i romantičarskih vizija Edgara Alana Poa. Program će obuhvatiti, kao jedno od najznačajnih i najmarkantnijih pitanja Nastasijevićevog stvaranja, pitanje osobenog odnosa prema jeziku, jezičkog pristupa stvarima, zalaganje za reč koja se ispostavlja kao sama stvar u svojoj biti, osvrt na napregnut i zgusnuti jezički izraz koji se bliži zaumnom i seže u vanlogičko. Pažnja će biti posvećena i prisustvu mitsko-folklornog kao jednom od određujućih činilaca autorovog pripovednog sveta, njegove sugestivnosti i uspostavljanja prostornovremenskih koordinata u njemu, uz naglašeno dejstvo htoničnog elementa. Kao nezaobilazan pojam, kako će biti istaknuto tokom tribine, u poetičkim sagledavanjima vezanim za Nastasijevićevo delo, pored, jezika i muzike, je pojam tajne. Odnos prema tajni, zov tajne, obuzetost tajnom umnogome daje kvalitativnu težinu i kreira atmosferu Nastasijevićevih odelotvoravanja, a pečat tajanstva, njegovo oprisućivanje i objavljivanje u očima autora koji je mistiku video kao „so umetnosti“ a umetnika kao sveštenika i maga, vezano je za oduhovljenje celokupnog našeg postojanja. Na putu koji vodi Nastasijevićevim tragom zainteresovani će se sresti sa motivima umrle drage ili uklete žene, sa vrelima maternje melodije, predstavama putovanja u mitski zavičaj, tragikom i čežnjom.

Program će se održati u Koncertnoj dvorani, a ulaz je slobodan.