Treba li nam rafinerija u Smederevu


15. januar 2012. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Tanjug- Na sednici Skupštine grada Smedereva odbornici će se izjašnjavati o izgradnji rafinerije u ovom gradu oko koje lome koplja vlast i opozicija.

Skupština grada Smedereva donela je pre dve godine Odluku o davanju u dugoročni zakup na 99 godina tog zemljišta u državnoj svojini.

Članovi Gradskog veća, sa deset glasova za i jednim uzdržanim, saglasili su se sa tekstom ugovora o zakupu neizgrađenog i neuređenog građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni u Smederevu radi izgradnje rafinerije.

Gradonačelnik Smedereva, Predrag Umičević, ranije je rekao da, po mišljenju Ministarstva za planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine i nadležnog pravobranilaštva, ovaj dokument predstavlja valjan posao za lokalnu samoupravu, ne samo u pogledu pravnoj ispravnosti, već i u svih ekonomskih koristi koje slede građanima Smedereva.

Umičević smatra je tekst ugovora obuhvatio sve pogodnosti koje će dobiti lokalna samouprava, zakupnine od 652 miliona dinara, “eksplicitno naglašena 542 nova radna mesta, kao i definisanja aspekata životne sredine, uz sve ostale benefite na koje je pristao investitor”.

Građevinsko zemljište, ukoliko dobije “zeleno svetlo“ odbornika, biće dato u zakup kompaniji Komiko Oil, radi izgradnje rafinerije za preradu sirove nafte i proizvodnju kvalitetnih naftnih proizvoda.

Komiko Oil je ćerka-kompanija u Srbiji konzorcijuma Komiko overzis osnovanog 2006. sa sedištem u Amsterdamu. Konzorcijum čcine tri američke firme koje učestvuju u finansiranju projekata u naftnoj industriji.

Firma “Brajan Meri” bi, u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, finansirala izgradnju smederevske rafinerije. “Bejzik ekvipment” proizvodi opremu za naftnu industriju, a Globalgas poseduje naftne bušotine u Nigeriji.

Ove firme su se udružile zbog zajedničkog ulaganja u izgradnju rafinerije na prostoru Balkana, a smatraju da bi Smederevo bila najidealnija lokacija za planirani projekat zbog geostrateškog položaja i izlaska na Dunav.