Sudija najavio završnu reč na suđenju za nelegalne penzije


Sreda, 09. novembar 2011. HRONIKA – Izvor: Beta – Predsednik sudskog veća Dragoslav Milanović danas je za narednu raspravu najavio završne reči u slučaju nelegalnih invalidiskih penzija.

Suđenje prvookrivljenoj Gorici Petković koja je u pritvoru 20 meseci ubrzano je pošto je tužilac, posle šest godina od početka procesa u aferi nelegalnih penzija, izmenio optužbu.

Na dve glavne rasprave, juče i danas, okrivljeni su se izjašnjavali da li su razumeli izmenjenu optužnicu i da li ostaju pri prvobitnoj odbrani datoj u istražnom postupku i pred sudskim većem.

Lekari iz Smedereva Milivoje Kurepin, Goran Kuljanin, Jovan Paunić u svemu su ostali prema ranije datim odbranama i iznova objašnjavali delove ranije odbrane.

Specijalista Goran Kuljanin je dodao da svoje specijalističke preglede obavlja profesionalno i naplaćuje po propisanoj tarifi.

Milivoj Kurepin je takođe odbacio optužbu da je uzimao 50 evra od svakog pacijenta, dok je Jovan Paunić morao ponovo da objašnjava da nije njegova dužnost da, posle pregleda, vodi pacijenta na šalter da bi overio nalaze.

Veštak Biljana Putinčanin Slović je ostala pri ranijoj odbrani objašnjavajući da joj se u optužnici stavlja na teret nešto što se događalo u vreme kada nije radila.

Jedan od branilaca prvookrivljene Gorice Petković, advokat Radislav Maravić, ranije je rekao agenciji Beta da je izmenjena optužba povoljnija po njegove branjenice jer je zaprećena kazna blaža.

Od podizanja optužnice do glavnog pretresa 2005. promenjen je Krivični zakonik s blažim kaznama za dela koja se stavljaju na teret optuženima.

Neki branioci sugerisali su predsedniku sudskog veća da se zazvršne reči prilože u pisanom obliku da bi se skratilo vreme suđenja.