Štednja mazuta


26. februar 2013. DRUŠTVO – Korisne zalihe mazuta u JP za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo na današnji dan iznose 160 tona.

Iz Direkcije za robne rezerve, do početka februara meseca, preuzete su sve dogovorene količine (1.512 tona), što znači da se sve količine koje sada stižu preuzimaju od izabranog dobavljača po komercijalnim uslovima, saznajemo od rukovodioca Tehničkog sektora u ovom preduzeću Vladimira Kulagića.

„Činjenica je da nam vremenske prilike idu na ruku, da nema perioda sa ekstremno niskim temperaturama kao što je to bilo prošle godine i da je prosečna potrošnja u ovom trenutku između 25 i 30 tona dnevno.To znači da su trenutne zalihe u proseku dovoljne za narednih 5 – 6 dana uključujući i današnji dan”, kaže Kulagić. On dodaje da zaposleni u JP za stambene usluge i toplifikaciju ulažu vanredne napore uključujući i maksimalne uštede na svim poljima, da održe svoju osnovnu funkciju – proizvodnju i isporuku toplotne energije u skladu sa važećom Odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom.

Potrebne količine mazuta, na osnovu prosečne potrošnje, do kraja grejne sezone su za mart od 650 – 700 tona i za april od 170 – 220 tona, što ukupno predstavlja količinu od 820 – 920 tona.
Nabavka energenta se vrši u koordinaciji sa lokalnom samoupravom obzirom na finansijske obaveze iz prethodnog perioda koje sukcesivno stižu na naplatu.

Izvor: smederevo.org.rs