“Stečaj Železare ostaje kao opcija”


24. februar 2015. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Ministar fiansnija Dušana Vujović kaže da je Železara Smederevo, kao i sva druga javna preduzeća, obuhvaćena aranžmanom sa MMF-om.

Kako je naveo, to je tako jer je namera da se zaustavi tok državne pomoći i subvencija.

On je za RTS rekao da postoje tri modela rešenja za Železaru, a da je prvi model direktne privatizacije koji nije urodio plodom.

“Ali model menadžment ugovora ili model stečaja ostaju kao mogućnosti. Nadamo se da ćemo rešenje naći ugovorom o upravanju, a zatim da će doći do privatizacije u nekom razumnom roku”, naveo je on.

MMF je, kao je rekao, postavio samo uslov da Železara ne bude dalje opterećenje za budžet, i podsetio da isti uslov postavlja i Evropa.