Sređivanje seoskih grobalja


21. jun 2011. DRUŠTVO- U proteklih 20 dana u šumadijskom pravcu uredjena su groblja u više mesnih zajednica. Danas su javni radovi počeli u Suvodolu. Već sada se može reći da su ovi javni radovi počeli u pravom trenutku jer su sva seoska groblja potpuno zapuštena.