Sport u školama


07. februar 2013. DRUŠTVO – U cilju unapređenja i razvoja sporta, pre svega bazičnog sporta, kod dece nižih razreda osnovne škole u gradu Smederevu, lokalna samouprava će u narednih godinu dana, realizovati projekat „Sport u školama“ u svim smederevskim osnovnim školama.

Na inicijativu gradonačelnice, dr Jasne Avramović, u 2013.godini su opredeljena značajnija sredstva u korist Saveza za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje u Smederevu.

Tim povodom, danas je gradsko rukovodstvo razgovaralo sa profesorima fizičkog vaspitanja, koji se nalaze na evidenciji smederevske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

„Na početku godine, odvajajući sredstva za sport, krenuli smo tragom projekta „Sport u školama“, koji je potekao iz Ministarstva obrazovanja i Ministarstva omladine i sporta. Preko konkursa dobijena su sredstva za dve škole. Taj projekat želimo da proširimo na sve škole i da lokalna samouprava opredeli određena sredstva za njegovo sprovođenje“, rekla je u razgovoru sa profesorima gradonačelnica Smedereva.

„Namera je da, kroz ovaj projekat, koji će trajati godinu dana od 1.marta, angažujemo sve profesore fizičkog vaspitanja koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Smederevu, a koji žele da rade. Obezbedili smo sredstva za rekvizite i za vaše nadoknade, koje na mesečnom nivou iznose oko 10.000 dinara. To nije stalni radni odnos, reč je o angažovanju ugovorom o delu“, pojasnila je gradonačelnica.

Predsednik Skupštine grada Smedereva, Branče Stojanović, istakao je da na ovaj način rešavamo dva problema, a to je stručni rad sa najmlađima i sa druge strane egzistencijalni problem nezaposlenih profesora i izrazio nadu da će profesori prihvatiti ovakvu ideju.

Pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport, Saša Momić, naglasio je da je ovo pokušaj lokalne samouprave da svi nezaposleni profesori angažuju na jednom dobrom poslu iz njihove struke, sa idejom da se popularizuje sport i radi i sa onom decom koja se ne bave aktivno sportom.

Predsednik Saveza za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje u Smederevu, Dušan Vukoje, detaljnije je govorio o projektu „Sport u školi“, koji je krajem prošle godine pokrenuo Savez za školski sport Srbije i u koji je uključeno 25 gradova.

„Prvobitno je planirano da svaki grad ima po jednu školu i jednog profesora fizičkog vaspitanja koji će voditi vannastavne aktivnosti, dva puta nedeljno za učenike jedne grupe za prvi i drugi razred i druge grupe za treći i četvrti razred osnovne škole“, pojasnio je Vukoje.

„Zahvaljujući razumevanju gradskog rukovodstva, dobili smo prvo još jednu školu, pa je onda postignuto saglasje oko sprovođenja projekta u svim školama i uposlimo sve profesore fizičkog vaspitanja koji su na evidenciji nezaposlenih lica. Mislim da je ovo jedinstven slučaj u Srbiji, jer je plan bio da se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu sprovodi u dve škole, a u ostalim gradovima u jednoj školi“, istakao je Vukoje.

On je rekao da je u projekat uključeno već 7-8 gradova, a sutra bi u Smederevo trebalo da dođu predstavnici Saveza za školski sport Srbije koji će održati promotivni čas u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Smederevu i da donesu rekvizite potrebne za realizaciju projekta.

Nakon razgovora gradonačelnice sa direktorima osnovnih škola u Smederevu, dogovoriće se termini za sprovođenje ovog projekta van redovne nastave, koji će za decu od prvog do četvrtog razreda biti besplatan.

Današnjem sastanku u Gradskoj upravi odazvao se dvadeset i jedan profesor fizičkog vaspitanja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Smederevu.

Komisija za izradu Pravilnika o kategorizaciji sportova i kriterijumima za raspodelu i korišćenje sredstava za finansiranje potreba sporta na teritoriji grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, donela je Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva.

Na prvobitno predloženo rešenje o ovogodišnjem finansiranju, na inicijativu gradonačelnice Smedereva, dr Jasne Avramović, preraspodeljena su sredstva u korist Saveza za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje za više od 3.500.000 dinara.

Takva inicijativa gradonačelnice, sa kojom su se saglasili članovi Gradskog veća i članovi Komisije, imala je za cilj dodatno zapošljavanje profesora fizičkog vaspitanja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i intenzivnije školske sportske aktivnosti.

Za aktivnosti Saveza za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo u 2013.godini je planirano 4.918.000,00 dinara.

Izvor: smederevo.org.rs