Smederevo uskoro dobija još jedno pogrebno vozilo


07. april 2014. DRUŠTVO – U prvom delu 123. sednice Gradskog veća grada Smedereva, razmatrane su tačke dnevnog reda iz nadležnosti Skupštine grada Smedereva.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP Zelenilo i grobljao pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti – Pogrebno vozilo.

Smederevskim odbornicima predložene su na usvajanje odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Smedereva za 2013. godinu, o izmenama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva, kao i set odluka u vezi sa uvođenjem samodoprinosa za područje Mesne zajednice Lugavčina.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na planove i programe rada i finansijske planove za 2014. godinu i to: Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Turističke organizacije grada Smedereva, Fonda za obrazovanje Smederevo i Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo i predložiće ih Skupštini grada na usvajanje.

Odbornicima će takođe biti predložen Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva za 2014. godinu, zatim izveštaji o radu i korišćenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva u periodu januar-decembar 2013. godine, o rezultatima sprovedenog referenduma o sprovođenju samodoprinosa za područje MZ Saraorci, o rezultatima sprovedenih izbora za članove Saveta MZ Lunjevac održanih 23. februara 2014. godine, kao i Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Heroj Sveta Mladenović” u Saraorcima.

veće je prihvatilo i Informaciju Gradskog javnog pravobranilaštva po Zaključku Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-795-1/2013-07 od 28.11.2013. godine.

U drugom delu 123. sednice razmatrana su pitanja iz nadležnosti Gradskog veća.

Usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2014. godinu, zatim Poslovnik o radu

Lokalnog saveta za socijalna pitanja i predloženo Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Lokalnog saveta za socijalna pitanja.

U nastavku su razmatrana akta iz oblasti socijalne zaštite, a nakon prigovora izjavljenih na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2014. godini, usvojena je Odluka o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2014. godini, a iznosi umanjeni za 30 odsto.

Većnici su se saglasili i sa predlozima za davanje saglasnosti na odluke direktora JKP Vodovod Smederevo i to: Predlog za davanje saglasnosti na Odluku, broj 01-368/1 od 7.3.2014. godine o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti – „Izrada projekta održivog korišćenja prirodnih resursa podzemnih voda” i Predlog za davanje saglasnosti na Odluku, broj 01-370/1 od 7.3.2014. godine o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti – „Nabavka uređaja za hlorisanje vode za selo Seone”.

Posle predloga za davanje u zakup i produženje važnosti ugovora o zakupu poslovnih prostora, razmatrana je molba zakupaca tezgi i lokala na Zelenoj pijaci.

Na dnevnom redu našla se Informacija JKP Parking servis Smederevo o neizmirenim obavezama za plaćanje duga za električnu energiju za zajedničko brojilo, Informacija o poslovnom prostoru u Upravnoj zgradi kompleksa „Monopol”, zakupcima istog, pravnom osnovu i izmirivanju obaveza i Izveštaj o dugovanjima zakupaca poslovnog prostora.

Na sednici Gradskog veća razmatrana je i žalba izjavljena protov Rešenja Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva od 11. februara 2014. godine.

Izvor: smederevo.org.rs