“Slovenačka naiva” u Smederevu


13. septembar 2014. KULTURA – Izložba umetnosti naive iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Slovenija. Izložbu realizuju Muzej u Smederevu, Galerija naivne umetnosti Kovačica i Galerija naivne umetnosti Trebnje iz Slovenije.

Patricija Pavlič – Slovenačka naiva

Vreme posle Drugog svetskog rata znači na području likovne umetnosti ekspanziju apstrakcije, dok je svet istovremeno počeo otkrivati i naivnu umetnost. Izložbe naivnih umetnika organizovale su mnoge zemlje, među kojima je bila i Jugoslavija. Na njenoj teritoriji su se pojavili centri naive u Hrvatskoj, Srbiji i u Sloveniji koji su sarađivali i održavali kontakt kroz različite događaje. Ovi konakti su se preko Međunarodnog kampa samoukih likovnih umetnika u Trebnju očuvali i nakon raspada Jugoslavije, što ova izložba i potvrđuje.

Naiva ima bogatu i raznoliku istoriju. Od „oca“ naivne umetnosti Anrija Rusoa (Henri Rousseau, 1844-1910), američke Grenma Mozes (Anna Mary Robertson Moses, 1860-1961), gruzijskog slikara Nika Pirosmanšvilija (Niko Pirosmanshvili, 1862-1918), bogate brazilske naivne umetnosti, pa do hrvatske Hlebinske škole i pojave naivne umetnosti u Srbiji sredinom 20. veka.
U Sloveniji se naiva pojavila nakon Drugog svetskog rata. Povoljna društvena klima je omogućila da su pojedinci u slobodno vreme češće koristili četkicu i platno i da su priređivali izložbe. Među njima se iznad proseka istakla nekolicina umetnika koji su uspešno oblikovali svoj jedinstveni stil. Njihov rad i podrška ambicioznih pojedinaca u Trebnju, koji su želeli da obogate kulturno događanje u kraju, stimulisao je organizaciju prvog kampa slovenačkih naivnih umetnika 1968. godine. Kamp se širio, postao je najpre jugoslovenski, a zatim i međunarodni događaj koji je pod jednim krovom nudio podršku i kontaktno mesto naivnim umetnicima širom sveta. Već 1971. godine osnovana je Galerija samoukih likovnih umetnika Trebnje kao poverenik rastuće zbirke umetničkih dela. Nove generacije slovenačkih samoukih umetnika su na kampu našle inspiraciju i primer u iskusnijim stvaraocima, a istovremeno im je kamp mnogo puta otvorio vrata u svet. Neki od umetnika, kako u Sloveniji tako i u drugim zemljama, su se usled potražnje za njihovim delima profesionalizovali, što često nije vodilo u veću kreativnu slobodu, već u ponavljanje uspešnih formula, gubitak autentičnosti koja je inače karakteristika naive i u podređenost tržištu. Decenijama su se oko kampova prikupljali raznovrsni stvaraoci koje je privlačio umetnički svet. U njemu su godinama sarađivali i Janez Gartnar, dr Mirko Juteršek, dr Zoran Kržišnik, Gerhard Ledić, Nebojša Tomašević, Aleksander Bassin, Vladimir Maleković i drugi. Tako se u skoro pet decenija dugom periodu od osnivanja kampa u Trebnju oblikovala zbirka skoro 1100 dela 285 autora iz 40 država.

Značajan deo zbirke predstavljaju dela slovenačkih autora. Ovaj put prezentaciju, čije je jezgro galerija već predstavila u Galeriji Mirka Viriusa u Zagrebu u Hrvatskoj i u Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini u Srbiji, čine dela različitih generacija slovenačkih umetnika. Izbor dvadeset devet autora koji se razlikuje po upotrebljenim motivima i tehnikama, kao i interakcija između vajara i slikara stvara dinamičan dijalog različitih materijala.

Autori su u svojim opusima toliko raznoliki da njihova ostvarenja nude mnogo materijala za oblikovanje novih izložbi, kao i za inovativno postavljenu sadržajnu obnovu stalnog rasporeda Galerije samoukih likovnih umetnika Trebnje. Istovremeno naglašavaju moć ujedinjavanja kampa samoukih likovnih umetnika. U budućnosti će biti još dovoljno prilika za razmišljanje o njegovom značaju za umetnike, zajednicu i naivu, zato neka ova izložba bude uvod u prezentaciju slovenačkih stvaraoca i početak dugoročne međunarodne saradnje.

Izložba umetnosti naive iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Slovenija. Izložbu realizuju Muzej u Smederevu, Galerija naivne umetnosti Kovačica i Galerija naivne umetnosti Trebnje iz Slovenije.

Svečano otvaranje izložbe: ponedeljak 15. septembar 2014. u 19 časova

Izložba će biti otvorena od 15. septembra do 17. oktobra 2014. Ulaz slobodan.