Skupština usvojila Deklaraciju “Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji”


10. april 2013. DRUŠTVO – Skupština grada Smedereva, na 11.sednici, konsenzusom je usvojila Deklaraciju pod nazivom „Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji”.

Prethodno je prihvaćena ostavka na mesto odbornika koju je podnela Danica Milosavljević iz Demokratske stranke.

Odbornici su se potom odrekli jedne dnevnice, u sklopu humanitarne akcije za lečenje petogodišnje devojčice iz Smedereva Marije Milutinov, obolele od cerebralne paralize.

Skupština grada se u nastavku sednice saglasila sa statutima JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, JKP Vodovod, JKP Zelenilo i groblja, JKP Parking servis, JKP Pijace, JKP Čistoća, Javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju, JP Gradska stambena agencija i JP TV Smederevo.

U svojstvu izvestioca, član Gradskog veća zadužen za resor javnih preduzeća, Dobrica Glišić, rekao je da usvajanje statuta predstavlja nastavak usaglašavanja akata sa Zakonom o javnim preduzećima.

Nakon toga, usvojeni su predlozi planskih akata, Plana generalne regulacije za gradsko i područje Industrijske zone Smedereva, kao i predložena Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu broj 696/1 KO Smederevo – kompleks Stare železare.

Odbornici su usvojili i predloženi Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Smedereva za 2013.godinu.

Skupština grada je prihvatila odluke o osnivanju JP Sportski centar Smederevo, o izmeni Odluke o osnivanju JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište i dala saglasnost na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP Čistoća Smederevo za 2013.godinu.

Sa 37 glasova za, doneta je Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Smedereva za 2012.godinu, a Skupština grada je donela i Odluku o odobravanju posebnih pogodnosti za rad „Slobodne zone Smederevo d.o.o. Smederevo”. Ova tačka usvojena je jednoglasno, pošto su predlog podržali i odbornici opozicije.

Posle gotovo dvočasovne rasprave, većinom glasova je usvojena Odluka o pravima i oblicima socijalne zaštite u gradu Smederevu.

Skupština je, takođe, usvojila Odluku o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata, izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada za prošlu godinu, kao i Izveštaj Saveta za bezbednost saobraćaja grada Smedereva o stanju bezbednosti saobraćaja za prošlu godinu.

Gradski parlament je prihvatio Informaciju o pripremama za prolećnu setvu u ovoj godini i Informaciju o ukupnim novčanim potraživanjima grada Smedereva po osnovu poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Skupština je donela Rešenje o prestanku funkcije dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Televizija Smederevo, Nenada Ristića, a za novog vršioca dužnosti direktora imenovana je Tatjana Đurić, diplomirani politikolog.

Odbornici su prihvatili Rešenje o prestanku funkcije dosadašnjeg direktora Javnog preduzeća „Parking servis”, Saše Nešića, a za novog vršioca dužnosti direktora imenovan je Vladan Tašić.

Gradski parlament je na kraju jučerašnjeg zasedanja usvojio Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Smederevo.

Izvor: smederevo.org.rs