Saopštenje za javnost Štaba zimske službe


26. januar 2012. DRUŠTVO – Zimsko održavanje drumskih saobraćajnica na teritoriji grada Smedereva vrši se na osnovu Plana zimskog održavanja magistralnih i regionalnih puteva kao i Plana zimske službe na lokalnim putevima, ulicama i trgovima grada Smedereva za 2011./2012. godinu.

Zimsko održavanje magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji grada Smedereva vrši Preduzeće za puteve ” Požarevac ” A.D. i to po prioritetima definisanim Planom zimskog održavanja za 2011./2012. godinu.
U sedištu Preduzeća za puteve ”Požarevac” A.D organizovana je neprekidna dežurna služba od 000 do 2400 časova – telefon 012/ 221-177

Zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji grada Smedereva je u nadležnosti Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo a obavlja se prema Planu zimske službe za 2011./2012.

Zimsko održavanje ulica, trotoara i trgova na teritoriji grada Smedereva u nadležnosti je Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo a obavlja ga JKP ”Parking servis Smederevo” i JKP ”Čistoća” prema Planu zimske službe za 2011./2012. godinu po prioritetima i to:

Obaveštavamo fizička lica da sve informacije u vezi nabavke 5 kg. industrijske soli mogu dobiti na telefon 026/ 611-451, a u vezi nabavke 2 lit. kalijum-hlorida na telefon 026/646-790.

Sve primedbe i sugestije u vezi zimskog održavanja saobraćajnica na tertoriji grada Smedereva, odnosno obavljanja zimske službe građani mogu prijaviti posredstvom CALL CENTRA na telefon 026/ 649-100.

Magistralni i regionalni putevi I prioriteta :
-magistralni M-1.10 ( Ralja- Smederevo),
-magistralni M-24 ( Most na Dunavu – Most na V. Moravi –Požarevac-Kučevu Majdanpek,
-obilazni M-1.10.- R-100 ( Obilaznica Smederevo ).

Kolovoz puteva prvog prioriteta čisti se od snega i posipa se mešavinom soli i rizle tako da se omogući obavljanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima a maksimalno 60 km/ čas.
Obavljanje saobraćaja podrazumeva obaveznu upotrebu zimske opreme od strane korisnika puteva, a u brdovitim terenim upotrebu lanaca.
Do prekida saobraćaja može doći u trjanju od 1-2 časa dnevno.

Magistralni i regionalni putevi II prioriteta :
-regionalni R-100 ( Orešac- Smederevo),
-regionalni R-109 ( Smederevo-Selevac-S. Palnka),
-reginalni R-202 ( Smederevo- Vodanj-Dubona).

Kolovoz puteva drugog prioriteta se čisti od snega i posipa samo rizlom ili šljakom , tako da se omogući odvijanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom na maksimalno 40 km/čas.
Obavezna je upotreba zimske opreme a u brdovitim terenim upotreba lanaca.
Mogući su prekidi saobraćaja i do 6 sati dnevno

Magistralni i regionalni putevi III prioriteta :
-regionalni R-109 b ( S. Palanka – Dobri Do – Ralja),
-regionalni R-214 ( Mala Krsna-V. Plana),
-reginalni R-214 a ( Osipaonica- Požarevac).

Kolovoz puteva trećeg prioriteta se samo čisti od snega i time omogućava prohodnost ali tek posle završenog čišćenja puteva prvog i drugog prioriteta znači sa zakašnjenjem.
Obavezna je upotreba zimske opreme naročito lanaca.
Mogući su duži prekidi saobraćaja u toku dana.

Lokalni putevi I prioriteta:

– L – 4 (Put R-109 b – Vrbovac)
– L – 6 (Put R-100 – Udovice –Obilaznica)
– L – 7 (Put R-100 – Seone)
– L – 11 (Put R-109 – Drugovac)
-L – 12 (Drugovac – Badljevica)

Kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle, tako da se omogući obavljanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima (sneg na kolovozu, poledica, niske temperature, slaba vidljivost i slično) na maksimalno 40 km/čas.
Do prekida saobraćaja može doći u trajanju od 1-2 časa dnevno.
Obavljanje saobraćaja podrazumeva obaveznu upotrebu zimske opreme, od strane korisnika puteva, a u brdovitim terenima upotrebu lanaca.

Lokalni putevi II prioriteta:

-L – 5 (Put R-109b – Dobri Do)
-L – 8 ( Smederevo – Vučak –Obilaznica)
-L – 9 (Put R-109 – Landol – Kolari)
-L – 10 (Put R-109 – Binovac)
-L – 13 (Put R-109 – Lunjevac)
-L – 19 (Malo Orašje – Drugovac)

Kolovoz se čisti i posipa samo rizlom i to samo usponi, nizbrdice, tako da se omogući obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom maksimalno 40 kilometara na čas u otežanim uslovima (sneg na kolovozu, poledica, niske temperature, slaba vidljivost i slično).
Nadzorni organ će na deonicama sa velikim usponima kada to uslovi diktiraju, odobriti upotrebu mešavine soli i rizle uz stalno prisutnu činjenicu da treba voditi računa o utrošku soli.
Mogući su prekidi saobraćaja u trajanju i do 6 sati.
Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim terenima upotreba lanaca.

Lokalni putevi III prioriteta:

-L – 1 (Put M -24 – Šalinac – Kulič)
-L – 2 (Put M-24 – Lipe)
-L – 3 (Put M-1.10 Radinac – Vranovo)
-L – 14 (Put R- 202 – Petrijevo)
-L – 15 (Put R-202 – Vodanj)
-L – 16 (Put R-214a – Osipaonica)
-L – 17 (Put R-214 – Vranovo)
-L – 18 (Put R-214 – Lugavčina)
-L – 20 (Ralja – Kolari – Vodanj)

Kolovoz se samo čisti i time omogućuje prohodnost ali tek nakon završenog čišćenja puteva I i II prioriteta, dakle sa zakašnjenjem.
Obavezna je upotreba zimske opreme naročito lanaca.

Ulice I prioriteta:

1.Nadvožnjak
2.Šalinačka
3.Đure Strugara
4.Nosilaca Albanske Spomenice
5.17. oktobar
6.16. oktobar
7.Crvene Armije do Ekonomske škole
8.Vojvode Putnika
9.Železnička
10.Dimitrija Davidovića
11.Đure daničića
12.Vučačka ( od Đure Daničića do Revolucije )
13.Partizanska ( od 16. Oktobra do Proleterske )
14.Sterijina
15.Stevana Sremca
16.Dositeja Obradovića
17.Josipa Pančića ( od D. Obradovića do 4. jula )
18.4. jula
19.Čapajeva
20.Jovana Krajišnika
21.Mome Ardelića
22.Vojvode Stepe
23.Kolarska do Novog groblja
24.Proleterska
25.Lukijana Mušickog
26.Oslobođenja
27.Ulica Slobode ( Moše Pijade)
28.Dine Mančića
29.Miloša Velikog
30.Branka Radičevića
31.Radosava Mirkovića
32.Knez Mihajlova
33.Petrijevski potok ( od M.Ardelića do L. Mušickog )
34.Srbina
35.Gorička do Radničke
36.Narodnog Fronta
37.Majke Jugovića
38.Petrijevska do Venčačke (benzinske pumpe)
39.Kajmakčalanska
40.Stefana Domestika
41.Irene Zeković (od Stefana Domestika do Stevana Đukovića)
42.Varšavska
43.Sretena Popovića (od Varšavske do Trifuna Đukića)
44.Trifuna Đukića
45.Bose Cvetić
46.Danila Kiša
47.Branke Đukić (od Danila Kiša do Kosovske)
48.Duvanište ( od Branke Đukić do Ulice kestena)
49.Starca Vujadina (do ukrštaja sa ulicom Danila Kiša)
50.Oraške čete
51.Pećke Patrijaršije
52.Balkanska (do Oraške čete)
53.Karađorđeva
54.Goranska (od Karađorđeve d benzinske pumpe)
55.Bratstva i jedinstva (od Goranske do vile Obrenovića)
56.Despota Đurđa
57.Trg 5. jun
58.Omladinska
59.Vuka Karadžića
60.Save Nemanjića
61.Starine Novaka
62.Saobraćajnica ispred SUP-a
63.Karla Marksa

Kolovoz ulica prvog prioriteta se čisti i posipa isključivo industrijskom solju, tako da se omogući obavljanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima (sneg na kolovozu, poledica, niske temperature, slaba vidljivost i slično) na maksimalno 40 km/čas.
Do prekida saobraćaja može doći u trajanju od 1-2 časa dnevno.
Obavljanje saobraćaja podrazumeva obaveznu upotrebu zimske opreme, od strane korisnika puteva, a na ulicama sa većim uzdužnim nagibom kretanje je dozvoljeno uz upotrebu lanaca.

Ulice II prioriteta:

64.Dunavska
65.Izletnička
66.Filipa Višnjića
67.Trg 5. jun
68.Despota Grgura
69.Parking u Karađorđevoj
70.Đure Salaja
71.Gorička (od Radničke do kućnog broja 169)
72.Fočanska (do kućnog broja 143)
73.Petrijevski potok (od Lukijana Mušickog Do Kajmakčalanske)
74.Prote Mateje
75.Sinđelićeva
76.I. Gundulića
77.27.marta
78.Jadranska
79.Milana Rakića
80.Maksima Gorkog ka školi Zmaj Jovina
81.Majevička
82.Ustanička
83.Vojvode Milenka
84.Kosovska
85.Miloša Obilića
86.Miloja Đaka
87.Krajiških brigada do ambulante
88.Mostarska
89.Marije Kiri
90.Užička
91.1.maja (Prvomajska)
92.Banatska
93.Ibarska
94.Revolucije (od Šumadijske do Ibarske)
95.Šumadijska (od D.Obradovića do Revolucie)
96.Putni pravac prema aerodromu (ulica Franje Kluza i ulica Nova 33-34)
97.Slavonska do kućnog broja 49
98.Parking kod Novog groblja
99.Parking kod Opštine

Kolovoz ulica drugog prioriteta se čisti i posipa mešavinom soli i rizle samo u ulicama u kojima nema atmosferske kanalizacije, a samo solju u ulicama u kojima postoji atmosferska kanalizacija odnosno u kojima su usponi, nizbrdice, tako da se omogući obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom u otežanim uslovima (sneg na kolovozu, poledica, niske temperature, slaba vidljivost i slično).
Mogući su prekidi saobraćaja u trajanju i do 6 sati.
Obavezna upotreba zimske opreme, a na ulicama sa većim uzdužnim nagibom kretanje je dozvoljeno uz upotrebu lanaca.

Ulice III prioriteta:

100. Despota Stevana
101. Vojvode Mišića
102. Kralja Milutina
103. Nemanjina
104. Masarikova
105. Đure Jakšića
106. Nušićeva
107. Vojvode Glavaša
108. Dr. M.Milića
109.Zmaj Jovina (od Nušićeve do Glavaševe)
110. Srpskog Sovjeta
111.Slovenska
112. Ante Protića
113.Vojvode Đuše
114. Jug Bogdanova
115. Save Nemanjića (od pruge ka ulici Đure Salaja)
116. Alekse Šantića
117. Prijepoljska
118.Petra Maksimovića
119. Proleterskih brigada
120. Ljube Nenadovića
121. Naselje Miloja Đaka (ulica Laze Kostića i Milutina Bojića)
122. Partizanska (od Proleterske do Đure Daničića – novi deo)
123. Crkva Svetog Luke (od Đure Daničića do Proleterske)
124. Šumadijska (od raskrsnice sa ulicom Revolucije)
125. Spasenije Cane Babović
126. Lazara Mutapa
127. Mite Cenića
128. Vršačka do uključenja u ulicu Stanka Konstantinovića
129. Stanka Konstantinovića
130. Venčačka
131. Sretena Popovića (od Trifuna Đukića do J.Šulca)
132. Jozefa Šulca
133. Ravanička

Kolovoz ulica trećeg prioriteta se samo čisti i time omogućuje prohodnost ali tek nakon završenog čišćenja puteva I i II prioriteta, dakle sa zakašnjenjem. Obavezna je upotreba zimske opreme naročito lanaca.

Trotoari

I prioritet

1.Vojvode Stepe
2.Trg “Karađorđev dud”
3.Save Nemanjića
4.17. Oktobar
5.Nadvožnjak
6.Karađorđeva – desna strana
7.Đure Daničića
8.Davidovićeva – desna strana
9.Vuka Karadžića
10.Despota Grgura
11.Omladinska
12.Cvijićeva – leva strana
13.Balkanska
14.Maksima Gorkog
15.Kralja Petra I
16.Trg Republike

II prioritet

17.Crvene Armije do Ekonomske škole
18.Despota Đurđa
19.Nosilaca Albanske Spomenice
20.Petrijevska do kućnog broja 73
21.Knez Mihajlova – leva strana
22.16. Oktobar ispred kućnih brojeva 16,28,82,84,88 i ispred zgrade u kojoj se nalazi samoposluga ”Rodić”
23.Radosava Mirkovića
24.Proleterska
25.Šalinačka do robne pijace
26. Kolarska do kraja groblja

Nakon izvršenog zimskog održavanja navedenih ulica po prioritetima, vršiće se po potrebi uklanjanje snega i iz ostalih ulica.