Sanacija od poplava još traje


18. jun 2014. DRUŠTVO – Izvor: Naše Novine – Tokom vikenda nastavljena je akcija košenja travnatih površina u Šalinačkoj ulici, oko Ekonomske škole i Poligona, kao i na prostoru oko ŽIŠ-a i Goričkoj ulici. Akcija košenja je neophodna zbog dezinsekcije, saopštio je Štab za vanredne situacije i naložio da se uradi još jedna dezinsekcija sa zemlje i iz vazduha. Štab će uputiti dopis rukovodstvu Železare da se, uz pomoć mehanizacije, očisti Crveni kanal. Istovremeno se obaveštavaju vlasnici bunara na teritoriji Vranova da ta voda nije ni tehnički upotrebljiva. Štab je doneo odluku da se vlasnicima cisterni plati čišćenje septičkih jama u Kolarima i Ralji, 1.500 dinara za 8 metara kubnih.

Preporuka Štaba je da analizu stanja bunara sa poplavljenog područja HES dostavi seoskim mesnim zajednicama u kojima je vršio pregled, kao što je to dostavljeno Vranovu. Dezinfekcija bunara na poplavljenom području trenutno nije moguća zbog visokog nivoa podzemnih voda.

Za domaćinstva u Vranovu koja nemaju vodu biće dostavljene određene količine flaširane vode preko Crvenog krsta, kao i jedna statična cisterna od 1.000 litara sa tehničkom vodom. Dogovoreno je da se ispitaju tehničke mogućnosti za proširenje gradske vodovodne mreže do ovih domaćinstava.

Štab je naložio da Crveni krst dostavi hranu meštanima Kolara koji su izrazili potrebu.Poseban tim zadužen je da se na osnovu upitnika utvrdi vrsta pomoći u građevinskom materijalu i nameštaju, da raseljeni mogu da se vrate svojim kućama.
Štab je konstatovao da je završena dezinfekcija poplavljenih domaćinstava, kao i deratizacija u Petrijevu, Udovicama, Malom Orašju i Seonama.