Rešavanje pitanja otpada i smeća


29. mart 2012. DRUŠTVO – Dana 30. marta 2012. godine u 12 časova, u prostorijama Podunavskog upravnog okruga u Smederevu će biti potpisan Ugovor o poveravanju dela poslova komunalnih delatnosti (prikupljanje, prevoz i isporuka komunalnog otpada na Regionalni centar) i upravljanja i održavanja Regionalnog centra za sakupljanje, selekciju, preradu i odlaganje komunalnog čvrstog otpada.

Potpisivanju Ugovora će prisustvovati ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.

U periodu od 12.45 do 13.15 h, ministar će sa delegacijom, sa platoa OMV pumpe, sagledati lokaciju deponije koja treba da se zatvori.