Regionalna konferencija o predelu u Smederevu


30. novembar 2012. DRUŠTVO – Rukovodstvo grada Smedereva razgovaralo je u četvrtak sa predstavnicima Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i implementatorkama Evropske konvencije o predelu u Republici Srbiji.

Na sastanku je dogovoreno da Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, odnosno, Tim za promociju i implementaciju Evropske konvencije o predelu, predstavi Konvenciju u Smederevu u drugoj polovini decembra.

Cilj promocije jeste pravovremeno informisanje o značaju ratifikacije Konvencije za Srbiju, sa željom da ovaj međunarodni dokument postane dostupan široj javnosti.

Imajući u vidu činjenicu da ELC (European Landscape Convention) podrazumeva zaštitu prirodne i kulturne baštine, od izuzetnog nacionalnog interesa je unapređenje upravljanja i motivisanje lokalne i druge zainteresovane javnosti za proces donošenja odluka

Poentiranjem značaja evropske saradanje, obezbeđuje se uzajamno pružanje svake vrste pomoći koja se tiče predela, iskustva i rezultata budućih istraživačkih projekata.

Kroz otvorenu interaktivnu panel diskusiju učesnika, očekuje se razmena informacija i fokusiranje problema u vezi sa planiranjem, zaštitom prirodnih i kulturnih resursa Smedereva.

Na sastanku sa gradskim rukovodstvom, u četvrtak je dogovoreno i da Smederevo bude grad-domaćin Regionalne konferencije koja će se održati u septembru 2013.godine i koja će okupiti više od 300 učesnika iz čitave Evrope.

Izvor: smederevo.org.rs