Razvojna banka Vojvodine (Metals banka)


Filijala Smederevo

Karađorđeva 41

(026) 613-413,  230-048

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE  akcionarsko društvo Novi Sad,   kako je od 17. maja 2010. godine puno poslovno ime Banke, je, pod imenom METALS-BANKA a.d. Novi Sad, osnovana 1990. godine. Nakon preuzimanja DTD BANKE 2001. godine i DDOR BANKE 2005. godine, Banka je povećala svoje učešće na bankarskom tržištu Srbije.

Kriza likvidnosti, koja je 2008. godine zahvatila finansijski sektor, nije zaobišla ni METALS-BANKU. Stabilizacija poslovanja je usledila nakon što je Odlukom Skupštine akcionara Banke, jula 2009. godine, sa uspehom realizovana XXV emsija običnih akcija čime je Autonomna Pokrajina Vojvodina, dokapitalizujući Banku, stekla status većinskog vlasnika sa 61,9% akcija.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE  je registrovana za obavljanje svih vrsta deviznih poslova, uključujući i kreditne odnose sa inostranstvom – ima tzv „Veliko ovlašćenje“. Platni promet sa inostranstvom Banka obavlja sa preko 140 korespondentskih banaka. Banka obavlja depozitne, kreditne, devizne, devizno-valutne i menjačke poslove, poslove izdavanja hartija od vrednosti, novčanih kartica (emisioni poslovi), depo poslove, kupovinu i prodaju hartija od vrednosti, garancijske poslove, poslove platnog prometa, posredovanja i trgovinu hartijama od vrednosti, kupovinu i naplatu potraživanja, brokersko-dilerske poslove, kao i pružanje drugih finansijskih usluga. Od polovine 2007. godine, Banka, u saradnji sa dva investiciona fonda, u okviru mreže poslovnih jedinica Banke, nudi investicione jedinice ovih fondova.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE  je ovlašćeni agent u poslovima posredovanja u prodaji polisa osiguranja, što se realizuje u uslovima strateške saradnje sa DDOR Novi Sad a.d.o. U novembru 2007. godine, Banka je stekla licencu za kastodi poslove.

Udruživanjem potencijala sa fondovima čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine, započeto potpisivanjem sporazuma sa Fondom za razvoj i Garancijskim fondom AP Vojvodine, stvorili su preduslovi da RAZVOJNA BANKA VOJVODINE  obezbedi značajan finansijski podsticaj projektima od razvojnog značaja za Pokrajinu. Ovim je, praktično, opredeljena poslovna orijentacija Banke na finansiranje razvojnih i infrastrukturnih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

U narednom periodu, RAZVOJNA BANKA VOJVODINE   će akcenat svog poslovanja staviti na pružanje podrške razvojnim projektima uz zadržavanje tržišno orijentisanog opredeljenja, a poslovna mreža od 76 poslovnica širom Srbije garantuje brzinu, neposrednost i efikasnost u pružanju usluga klijentima.