Radionice za obuku zainteresovanih


18. jun 2014. DRUŠTVO – Izvor: Naše Novine – Grad Smederevo u saradnji sa Evropskom unijom i Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) realizuje Projekat „Sistem za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na teritoriji grada Smedereva i opštine Kovin” .

Deo projekta je i održavanje 7 radionica čiji je cilj edukacija i obuka pravnih lica, samostalnih poljoprivrednih proizvođača i svih zainteresovanih subjekata sa teritorije ove dve opštine.

Prve dve radionice su održane 28. i 29.maja. Tom prilikom učesnici su se upoznali sa pravnom regulativom Srbije i EU u oblasti sakupljanja sporednih proizvoda životinjskog porekla, sa kategorijama životinjskog otpada i praktičnim delovanjem u toj oblasti. Analizirano je i trenutno stanje o količinama te vrste otpada na teritoriji dve lokalne zajednice, a govorilo se i o objektu za sakupljanje i privremeno odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porekla.

Usledile su još dve radionice, 16. i 17. juna, takođe u Regionalnom centru za stručno usavršavanje Smederevo. Učesnici su se se upoznali sa tehnološkim procesom upravljanja životinjskim otpadom, standardima, pristupima tržištu EU, kao i sa postrojenjima za kategorije sporednih proizvoda životinjskog porekla.