Psi lutalice poklali živinu u vrednosti od 70 000 dinara


29. septembar 2011. DRUŠTVO – Stanovnici Ulice Cara Dušana na prvoj lipskoj rampi u poslednje vreme imaju sve više problema sa psima lutalicama. To potvrđuje slučaj porodice Pavić kojima su tri odrasla psa tokom noći poklali šest tovnih ćuraka.

Policija je tokom prepodneva izašla na teren, napravila zapisnik i procenila štetu na 70 000 dinara. Ljubomir Antić, gradski komunalni inspektor, na licu mesta je konstatovao da je dvorište porodice Pavić propisno ograđeno i da su psi razvalili ogradu, ušli i pričinili štetu.

Komunalna inspekcija će dalje, na osnovu svoje prijave i zapisnika MUP-a napraviti službenu belešku i proslediti je javnom pravobranilaštvu radi eventualne naknade štete.

Antić takođe tvrdi da se ovakvi slučajevi dešavaju prosečno dva puta mesečno u različitim delovima grada.

Izvor: Televizija Smederevo