Projekat “Sportom do tolerancije i dijaloga”


26. januar 2015. SPORT – Projekat “Sportom do tolerancije i dijaloga” koji se organizuje pod pokroviteljstvom Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, a sprоvodi ga Rаzvojni centar za mlade uz podršku Nacionalnog komiteta za borbu protiv govora mržnje Republike Srbije, predstavljen je u Smederevu ovog vikenda u prostorijama Regionalnog centra za za profesionalni razvoj u suorganizaciji Karate kluba „Viktoris SD“.

Predstavnica Karate kluba “Viktoris SD” Jovana Savić bila je jedna od 20 učesnika treninga za sportske trenere koji je 12 – 14. decembra 2014. održan u Beogradu. Pored nje, treningu je prisustvovala i Nevena Todorović, volonterka Crvenog Krsta u Smederevu, dok se na mestu Koordinator projekta je našao takođe Nenad Ilić, sportski radnik i košarkaški trener.

Edukativnoj radionici prisustvovali su članovi i treneri sportskih klubova iz Smedereva, i to: Karate klub „Smederevac“ (Marija Minić), Karate klub „Lotos“ (Zoran Berak), Ju Jutsu klub „Bushido“ (Ivan Zdravković), kao i članovi KK“ Viktoris SD“. Oko 50 mladih sportista iz različitih sportskih klubova u Smederevu imali su priliku da se upoznaju sa pojmovima kao što: tolerancija, diskriminacija, fer plej, govor mržnje, konflikti i nasilje u sportu, i ujedno sagledaju načine na koje se sport može koristiti u predstavljaju pravih društevnih vrednosti.

Projekat “Sportom do tolerancije i dijaloga” fokus stavlja na lokalne sportske radnike, trenere i administratore u sportu koji rade sa decom i mladima, sa željom da istakne njihovu obrazovnu i pedagošku ulogu u životu mladih i podstakne ih da intenzivnije promovišu pozitivne društvene vrednosti – toleranciju, kulturu dijaloga i nenasilnu komunikaciju, fer plej i suzbijanje govora mržnje. Cilj projekat je da ukaže da sport mora da povrati svoju tradicionalnu ulogu kohezionog elementa koji okuplja različite društvene strukture, a da su sportski radnici ključnakarika u tom procesu jer rade sa decom i mladima i jer deci i mladima svojim ponašanjem daju primer kako se treba vladati. Ideja projekta je da otvori temu u javnosti i snažno istakne potrebu da sportski radnici budu pre svega pedagozi i edukatori. Zato projekatat „Sportom do tolerancije i dijaloga“ nastoji da obuči mrežu sportskih radnika koja bi znanja stečena na inicijalnom treningu prenosila dalje.

-Projekat „Sportom do tolerancije i dijaloga“ je prvi događaj na ovu temu u našem gradu. Naš cilj bio je da probudimo svest o značaju sporta u razvoju dece i mladih, kao i da osnažimo ulogu sportskih radnika koju imaju u procesu formiranja mladih ličnosti odnosno sportista. Završni deo događaja imao je ključnu ulogu koji je dokazao svrhu okupljanja. Deca su u grupama kroz zadatke našeg tima uspela da stečeno znanje prenesu na papir, i kroz primere i načine bliže objasne kako se može doći do bolje saradnje između sportskih klubova koji egzistiraju na istoj teritoriji i boljih odnosa između sportista! Danas smo pokrenuli jednu divnu priču, i zaista smatramo da je uspela da nađe put do srca mališana i prisutnih trenera! Zajedno možemo sve! Ovo je samo PRVI KORAK! – Jovana Savić Kk “Viktoris Sd”