Problemi sa tenderom odlažu početak izgradnje hale


13. jun 2014. DRUŠTVO – Izvor: Smederevske novine – Rok za završetak proizvodne hale, koju se grad obavezao da izgradi za potrebe proširenja kapaciteta finske fabrike kablova PKC grupe, mogao bi da bude doveden u pitanje zbog problema sa tenderom, saznaju Smederevske novine. Posao izgradnje ovog objekta, procenjene vrednosti 773,3 miliona dinara, poveren je konzorcijumu čiji je nosilac firma sa jednim zaposlenim, koji uz to, nije priložio ni svu dokumentaciju zahtevanu konkursom. Najavljene su žalbe, što će odložiti početak radova, koji bi, prema uslovima iz tendera, trebalo da budu okončani do 8. decembra.

Jedini uslov kojim se rukovodila komisija formirana pri Gradskoj upravi, bila je cena. Od osam pristiglih, prihvaćena je ponuda konzorcijuma na čijem je čelu beogradska firma “Meta balkan”, koji se obavezao da će projektovanje i izgradnju hale od 19.000 kvadrata uraditi za 627 miliona dinara. Drugu najnižu ponudu, za 60 miliona skuplju od prihvaćene, dala je grupa šest ponuđača okupljenih oko dva smederevska građevinska preduzeća, ITG-a i VIG-a. Oni najavljuju da će uložiti prigovor.

– Posao dobija konzorcijum čiji je vodeći član firma koja se ne bavi građevinom, koja ima jednog zaposlenog i čiji je promet bio pet miliona dinara. Nisu dostavili revizorski izveštaj za prošlu godinu, iako je to konkursom zahtevano, što znači da je njihova doumentacija nepotpuna. Kad se da neka cena, obično se toleriše oko 10-15 odsto niža ponuda, a oni su dali cenu nižu za 25 posto, znači četvrtinu od procenjene. I to je, takođe, problematično, jer do kraja bi se neminovno pojavili dodatni radovi, koji bi morali dodatno i da se plate – objašnjava Vladislav Dinić, vlasnik “VIG”-a.

Načelnica Gradske uprave Milijana Novaković ističe da nije bilo primedbi na postupak otvaranja ponuda. Odmah je utvrđeno da jedan ponuđač nije dostavio kompletnu dokumentaciju, da je pet ponuda bilo znatno iznad procenjene vrednosti, pa su u igri ostala dva konzorcijuma sa najnižim cenama.

-Pristupili smo stručnoj oceni dokumentacije, pregledan je svaki papirić. Bila je jedna nejasnoća kod firme “Meta Balkan”, ali smo tražili pojašnjenje, koje su nam dostavili. Kad smo pregledali sve, utvrdili smo da su i jedna i druga dokumentcija valjane, i u tom slučaju samo odlučuje cena – navodi načelnica Novaković.

U razgovoru za Smederevske, međutim, priznaje da jedna firma iz izabranog konzorcijuma nije dostavila revizorski izveštaj, iako je u uslovima konkursa to bilo zahtevano od svih ponuđača.

-Mi smo to tražili jer smo smatrali da će za ovako veliki i vredan posao da se jave samo velike firme. Pošto je reč o preduzeću koje je u 2012. godini bilo razvrstano u mala, a prošle godine u srednja preduzeća, nemaju zakonsku obavezu da rade revizorski izveštaj. S obzirom na to, mi smo doneli odluku da prihvatimo njihovu dokumentaciju. Rukovodili smo se time da je to 60 miliona jeftinije. Možda smo i pogrešili, ali da smo uzeli skuplje, ovde nas niko ne bi oprao – tvrdi načelnica Novaković.

Problem, ipak nije samo u revizorskom izveštaju. Smederevske saznaju da je problematična i validnost potvrde prekršajnog suda za jednog člana konzorcijuma, da nema izrečenu zabranu za obavljanje delatnosti, koja ne pokriva period propisan konkursnom dokumentacijom.

-Jasno je da se komisija vodila samo cenom, ja odgovorno tvrdim da se za iznos dat u ponudi ovakva hala ne može izgraditi. Siguran sam da je bilo i drugih propusta u izboru izvođača, na šta ćemo se žaliti Komisiji za zaštitu prava ponuđača – kaže Milija Barović, vlasnik preduzeća “ITG”.

Žalbe na izbor ponuđača produžiće postupak dodele posla, čime se u pitanje dovodi i poštovanje rokova za izgradnju hale, na koje se grad obavezao u dogovoru sa finskom “PKC” grupom. To bi moglo da ugrozi i najveću investiciju u Smederevu, jer je dogovorom predviđeno da će finska fabrika kablova do kraja 2016. godine otvoriti 1.500 radnih mesta. Za potrebe izgradnje ovog objekta grad je uzeo hipotekarni kredit od 8 miliona evra.

Osnivač i matična firma preduzeća “Meta Balkan” je, prema našim saznanjima, iz Italije. Predstavnike njihovog konzorcijuma već u utorak je na razgovor primila i gradonačelnica Jasna Avramović, iako postupak izbora ponuđača još nije okončan.