Privodi se kraju uređenje trećeg sprata zgrade Monopola


06. mart 2013. DRUŠTVO – Na trećem spratu zgrade „Monopola”, u kojoj se nalazi Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, u toku je adaptacija i opremanje ovog prostora veličine 600 metara kvadratnih.
Radovi su ušli u završnu fazu. Svi građevinski poslovi su završeni, a postavljene su vodovodna i elektroinstalacije, sa tim da priključak na trafostanicu i montaža elektroormana treba da budu gotovi do kraja marta.

Ovih dana u toku su zanatski radovi – postavljanje keramike u sanitarnim čvorovima i hodnicima kao i spuštanje plafona.
Preostalo je još da se uredi lift, završe radovi u hodniku, krečenje i postavljanje podova u sobama.
Sa dobavljačima nameštaja, bele tehnike i tekstilne opreme dogovoreno je da naredne nedelje bude održan sastanak na kojem će biti ugovorena dinamika isporuke opreme po završetku pojedinih faza radova.

Osim ovih poslova, u toku je i zamena krovne konstrukcije na delu zgrade iznad Regionalnog centra.
„Na osnovu trenutnog stanja, izveštaja Nadzornog organa i uvida u dinamiku, očekujemo da do 25. aprila svi radovi budu gotovi”, saznajemo od mr prof. Borka Janoševića, v.d. direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

Izvor: smederevo.org.rs