Predstavljeni rezultati rada za prvih sto dana vlasti


09. oktobar 2012. DRUŠTVO – Gradsko rukovodstvo u Smederevu predstavilo je na današnjoj konferenciji za novinare prvih 100 dana vršenja vlasti.

Povodom obeležavanja sto dana gradske vlasti u Smederevu, novinarima su danas, o svom dosadašnjem radu, govorili gradonačelnica, dr Jasna Avramović i predsednik Skupštine grada, Branče Stojanović.

“Najznačajniji uspeh u protekla tri meseca je otvaranje novog pogona francuske firme Margot Fontaine, koja je uposlila nekoliko desetina novih radnika, kao i dolazak više od 10 stranih investitora, zainteresovanih da ulažu u naš grad, poput otvaranja fabrike za proizvodnju sterilnih medicinskih instrumenata za jednokratnu upotrebu, preradu skroba, proizvodnju montažnih kućica itd”, istakla je gradonačelnica.

Formiran je tim koji radi na radi na smanjenju administrativnih procedura za sve one koji žele da ulažu u ovaj grad. Objavljen je javni poziv za fizička i pravna lica da prijave zemlju i objekte koje grad želi da ponudi potencijalnim investitorima i na taj način obogati bazu investicionih lokacija u Smederevu.

“Posebno bih naglasila da smo u Gradskoj upravi u protekla tri meseca napravili uštede od 3.027.211 dinara. Reprezentacija i ugostiteljske usluge su značajno smanjene, kao i troškovi benzina, putovanja i izdvajanja za medijske usluge. Ukoliko budemo nastavili tim tempom, do kraja godine uštedećemo oko 10 miliona dinara”, naglasila je Avramović.

Predstavljena je realizacija infrastrukturnih radova u seoskim i gradskim mesnim zajednicama, uz ocenu da je od ukupnog plana kapitalne izgradnje u selima, u iznosu od 107.000.000 dinara, do sada realizovano oko 80.000.000 dinara, a iz budžeta isplaćeno više od 55.000.000 dinara. Sredstva su utrošena na asfaltiranje 10 kilometara ulica, nasipanje 8 kilometara njivskih puteva, sređivanje 500 metara pešačke staze u Skobalju, 850 metara kanalizacije u Vučaku i Radincu, uređenje objekata u Dobrom Dolu, Saraorcima, Udovicama i Osipaonici, kao i sportskih terena u Radincu. Pored toga, isplaćene su i obaveze iz 2011. godine u iznosu od 16.237.000 dinara.

U toku tri meseca Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište uradila je rekonstrukciju više od 13 saobraćajnica u ukupnoj dužini od 3156 metara. U MZ „25.maj“ nasuto je više od 1km puteva. Urađena je sanacija i adaptacija Bioskopa „Svetlost“, rekonstrukcija 3. sprata zgrade Monopola (smeštajni kapaciteti pri Regionalnom centru za edukaciju radnika u prosveti), sanacija fasade u Ulici kralja Petra br. 24 (izvođenje radova), izgrađeni su eko-parkovi za decu u Lugavčini i na Carini u Smederevu, a završen je i projektni zadatak za izgradnju Prve faze Centralnog groblja u Smederevu. Takođe je završen Generalni urbanistički plan Smedereva.

Protekla tri meseca radilo se i na izgradnji vodovodne mreže u industrijskoj zoni. U Ulici Đure Salaja izgrađena je nova vodovodna linija prečnika 280 mm u dužini od 500 metara. Izgrađeno je 500 metara vodovodne mreže u Gročanskoj ulici prečnika 110 mm. Izgrađena je nova vodovodna mreža u Ulici Majora Gavrilovića. Dužina mreže je 200 metara, prečnika 110 mm.

U sklopu rekonstrukcije saobraćajnice Miladina Popovića, rekonstruisana je postojeća vodovodna mreža u dužini od 100 metara. U Ulici Mihajla Pupina u Vranovu izgrađeno je 205 metara nove vodovodne mreže, a u toku je rekonstrukcija i izgradnja nove vodovodne mreže u okviru Omladinske ulice i Trga 5.jun. Vrši se prevezivanje priključaka zgrada Muzeja i Železničke stanice sa transportnog cevovoda na novu sekundarnu liniju.

U toku je izgradnja fekalne kanalizacije na lokaciji Carina vinogradi, u okviru projekta “Izgradnja stanova za socijalno stanovanje”, a u toku su radovi i u gornjem delu Srbine ulice. Vrši se izgradnja 300 metara nove vodovodne mreže, rekonstrukcija priključaka i njihovo uklanjanje sa transportnog cevovoda, kao i rekonstrukcija hidroforskog postrojenja na Plavincu, koja se vrši u sklopu projekta “Izgradnja vodovodne mreže Gročanska-Udovički put”.

Intenzivirana je izgradnja Aneksa zgrade Sportskog centra. Završeno je pokrivanje krova, ozidane su sobe i trenutno se radi vodovodna, kanalizaciona i elektro instalacija Kompleks bazena na Sportskom centru, tokom ove sezone, posetilo je 75.950 građana. Ostvaren je prihod od ulaznica u iznosu od 9.550.000 dinara. Početkom avgusta, postavljen je tobogan dužine 22 metra, vrednosti oko 400.000 dinara. Urađena je hidroizolacija dela tribina na bazenu, oko 300 metara kvadratnih, radi zaštite biletarnica i ambulante od prokišnjavanja, u vrednosti 1.400.000 dinara.

U proteklom periodu otvoren je vrtić ,,Lipogradić“ u selu Lipe i tokom oktobra u selu Saraorci.

Počeli su radovi na uređenju lokacije za izgradnju montažnih kuća u okviru projekta „Unapređenje životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji“. Na tom terenu planirana je izgradnja 24 montažne kuće, od ukupno 42 iz projekta Help. Ostale kuće se grade na sopstvenim placevima, na lokaciji Male Krsne, u kojima će živeti 126 osoba iz Kolektivnog centra za izbegla i raseljena lica u Smederevu

Sa nemačkom organizacijom Help potpisani su ugovori o donaciji sa dvadeset i pet klijenata koji će biti podržani u okviru projekta “Podrška lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje”. Donacija je namenjena isključivo lokalnom stanovništvu, a vrednost po klijentu je 240.000 dinara za obezbeđivanje opreme za rad.

Poboljšana je transparentnost rada lokalne samouprave, rečeno je danas i ukazano na podatke o posećenosti sajta Grada Smedereva koji sada funkcioniše kao informativni servis. Sajt se ažurira na dnevnom nivou informacijama o radu funkcionera, gradske uprave, ali i javnih preduzeća i ustanova I posećenost raste. Prošle godine mesečni prosek poseta iznosio je 16.960, a danas je 22.456 na mesečnom nivou. Broj posetilaca po mesecu, u toku prošle godine je 10.360, a sada iznosi 13.830. Kako bi se iskoristile mogućnosti modernih socijalnih mreža i građanima olakšao pristup informacijama, od prošle nedelje funkcioniše i Fejzbuk strana grada.

Predsednik Skupštine grada Smedereva, Branče Stojanović, rekao je da su do sada održane tri sednice u novom sazivu, a da Gradsko veće zaseda redovno, jednom sedmično. Stojanović je ocenio da su dosadašnje gradske manifestacije uspešno organizovane I preneo procene da su neke od njih, poput Smederevske jeseni, imale rekordan broj posetilaca. Takođe je podsetio na veliki građevinski projekat, koji je planiran ispod Sportske hale, ali i na druge značajne investicione poduhvate.

“Skupština će u narednom periodu da razmatra i pitanje rafinerije i pokušati da nađe izlaz iz problema sudske tužbe, koji je moguće naći u sudskom poravnanju. Da li će do toga i doći, zavisi od skupštinske odluke i spremnosti investitora da ispoštuje ugovorne obaveze ili sudsko poravnanje”, dodao je Stojanović.

Na novinarsko pitanje u vezi se eventualnim prekomponovanjem vlasti, rekao je da do sada nije bilo zvaničnih zahteva sa potpisima 23 odbornika za ovu temu i da nema prepreka, ukoliko se pokrene inicijativa, da se i ovo pitanje nađe na dnevnom redu. Za narednu sednicu lokalnog parlamenta rekao je da će jedna od važnijih tema biti rebalans budžeta.

Gradska vlast planira da pet odsto planiranog budžeta za 2013. godinu bude opredeljeno za razvoj poljoprivrede, a novi budžet trebalo bi da obeleži značajnije izdvajanje za sport, sa 70 na 110 miliona dinara, a među prioritetima biće i socijalna komponenta, od izdvajanja za penzionere, trudnice i porodilje, kao i infrastrukturni projekti.

Izvor: smederevo.org.rs