Predrag Damjanović: Death proof…


06. mart 2013. KULTURA – U četvrtak, 7. marta u 19. sati u Galeriji savremene umetnosti Smederevo, otvara se samostalna izložba radova (zidnih crteža), autora Predraga Damjanovića, pod nazivom, “Death proof…”.

Predrag Damjanović je rođen 30.oktobra 1975.godine u Beogradu. Diplomirao je 2005, i magistrirao 2010. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku.Član ULUS-a, sa statusom samostalnog umetnika.

Odabarane samostalne izložbe:
2012. Samostalna izložba crteža “Death proof”, Galerija O3ONE, Beograd
2011. Samostalna izložba crteža “Pandora’s box was blue”, Galerija Doma Omladine, Beograd
2010. Samostalna izložba crteža “Circo apocalíptico”, Galerija “Magacin” Beograd
2010. Samostalna izložba slika “Circo apocalíptico”, Galerija “Blok” Beograd
2007. Samostalna izložba slika “Visiolux”, Galerija Doma Omladine Beograd

Odabarane kolektivne izložbe:
2010. “Local line 3”, Muzej Moderne Umetnosti Sent Etjen, Francuska
2010. „Mikser 2010“, žitomlin silosi, luka Beograd
2010. „Kunst transit“, projekat „Baustelle“, Karlsrue, Nemačka
2010. “Mladi majmuni (zaposedaju grad)”, Francuski Kulturni centar, Beograd
2009. “New Serbian Artists”, Kulturni centar “Vanlose Kulturhus”, Kopenhagen, Danska
2007. “Mixed worlds“, Galerija kulturnog centra Tampere, Finska
2007. „New Serbian video“, 12. Internacionalno Medija Bijenale WRO 07, Vroclav, Poljska

Death proof…

“Polazna tačka u mom radu su savremene medijske predstave izražene kroz pokretne slike ili fotografiju. Koristim sadržaje i slike koje pronalazim u medijima popularne kulture-filmovima, časopisima, reklamama ili na internetu i mnogobrojnim društvenim mrežama. Fotografije ili zamrznuti frejmovi pokretnih slika, služe mi kao inspiracija da u formi crteža predstavim svoje viđenje stvari. Ponekad smišljeno, ali češće intuitivno, iščitavam fotografski i štampani materijal i prevodim u crtež. Sadržaji mojih radova obično reprezentuju društvene stavove koji se izbegavaju da budu viđeni ili su na subliminalnom nivou. Sadržaji naravno podrazumevaju i moja subjektivna gledišta ili lične projekcije.

Moj projekat podrazumeva crteže velikih dimenzija u javnim prostorima sa ciljem da se ostvari neposrednija komunikacija sa publikom. Odabrao sam zidni crtež, kao formu javnog izraza, kako bih direktno I angažovano komunicirao sa ljudima o svim pod-tekstovima koji se prepliću sa savremenim medijskim reprezentacijama. Želim da istražim koliko je moguće rekontekstualizovati jedno čitanje fotografije, filma ili prepoznatljive predstave. Koliko je moguće koristeći citatnost i intertekstualnost postojećih slika stvoriti novo čitanje rada koje bi pokrenulo pitanja ili aktualizovalo nove sadržaje. U samom pristupu ovde je poroblematizovan fenomen remake-a. Podražavanjem već postojećeg, referentna predstava se pojavljuje u novom medijskom i konceptualnom okviru.Stilski i sadržajno preoblikovana, nova predstava je bitno drugačija od referenta i njegovog konteksta.
Projekat ima za cilj da u formi zidnog crteža (javnog rada) predstavi društvene fenomene, savremene mitove, specifične predrasude ili vrednosti, karakteristične kulturno-istorijske slojeve i brojne stereotipe svojstvene savremenom čoveku.” (Predrag Damjanović)