Predavanje o hemofiliji


01. mart 2012. DRUŠTVO – Lekari Srpske lekarske grupe za hemofiliju organizovali su u smederevskoj Opštoj bolnici stručni sastanak na temu „Sveobuhvatno zbrinjavanje osoba sa hemofilijom“. Predavanje je namenjeno lekarima svih specijalnosti, zatim medicinskim sestrama i tehničarima i fizioterapeutima, a akreditovano je kao kontinuirana medicinska edukacija.

Serija sastanaka namenjena je svim zdravstvenim radnicima, koji s ene sreću često sa obolelima od hemofilije, ali i samim pacijentima i njihovim porodicama. Stvaranjem mreže kontakatameđu lekarima biće poboljšana zdravstvena zaštita osoba s ahemofilijom, odnosno pacijenti će biti zbrinuti na isti način, bez obzira na to gde žive.

Hemofilija je retka bolest, nasledni pormećaj koji dovodi do produženog krvarenja. Mnaifestuje se spontanim krvarenjima u zglobove, mišiće i unutrašnje organe. Osobe koje boluju od hemofilije krvare duže nego zdrave osobe, jer se u njihovoj krvi ne nalazi dovoljna količina odredjenog faktor koagulacije. U Srbiji oko 500 ljudi boluje od hemofilije.

Za efikasno zaustavljanje krvarenja postoji odgovarajući lek, a njegovom redovnom primenom krvarenje se može i sprečiti. Ipak lečenje hemofilije nije ninmalo jednostavno i zahteva rad tima stručnjaka. U protivnom ukoliko s ene ispoštuju svi principi koje naklaže savremena medicina, može se destiti da obolele osobe već u ranim 20-tim godinama postanu invalidi, vezani za invalidska kolica i sa potrebom za ortopedskim intervencijama.

Izvor: Televizija Smederevo