Predavanje „Muzika i kvantna fizika“


16. februar 2018. KULTURA – U okviru ponude naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo u utorak, 20. februara sa početkom u 18 sati i 30 minuta održaće se predavanje „Muzika i kvantna fizika“.

Gost Centra za kulturu biće dr Dragan Novković,elektroinženjer, specijalista za akustiku i, uz uglednog naučnika dr Vlatka Vedrala, idejni tvorac projekta „Kvantna muzika“.

Tokom predavanja zainteresovani će moći da se detaljnije upoznaju sa naučno-umetničkim poduhvatom u kome je namera da se vibracijama stvorenih tokom izvođenja nekog muzičkog dela pobude kvantne čestice čiju bi reakciju trebalo preneti u opseg čujnosti, odnosno da se istraži odgovor kvantnih čestica na pobuđivanje putem muzike.

Da li je moguće evidentirati zvuke kvantnog sveta, šta čini hibridni klavir, instrument konstruisan upravo u svrhu istraživanja mogućih veza muzike i kvantne fizike, zvuka i algoritama kvantne fizike, da li se može „svirati atomima“ i kako to utiče na našu percepciju sveta i njegove strukutre neka su od pitanja koja će biti obrađena tokom programa koji sledi i koji će ukazati na nove horizonte povezanosti nauke i umetnosti.

Dr Dragan Novković predavač je na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu gde je angažovan na predmetima Akustični dizajn prostorija, Muzička produkcija, Elektroakustika, Audio uređaji i sistemi, Studijska audiotehnika, Projektovanje studija, Ozvučavanje, Primenjena akustika, Digitalne radio i TV tehnologije.
Više od 20 godina se bavi studijskim radom i ostvaruje intenzivnu saradnju sa velikim brojem umetnika, u svojstvu snimatelja zvuka/producenta. Ozvučio je preko 200 koncerata u svojstvu glavnog inženjera zvuka. Projektovao je preko 50 studijskih i koncertnih prostora u našoj zemlji i inostranstvu.Koautor je muzejske postavke pod nazivom „Akustika sakralnih objekata srednjovekovne Srbije” u produkciji Muzeja nauke i tehnike iz Beograda. Aktivan je na polju osmišljavanja i vođenja međunarodnih projekata u oblastima visokog školstva, nauke i kulture.

Bavi se inovatorskim radom na polju audio-tehnike kroz istraživanje i razvoj tehnologija zvučnika sa distribuiranim modovima, MIDI konverzije fizičkih parametara akustičko-mehaničkih sistema (akustičkih muzičkih instrumenata) i soničnih barijera baziranih na tehnologiji upotrebe mikrokristala.

Bavi se popularizacijom nauke. Autor više novinskih članaka i TV emisija. Aktivan kao gostujuću predavač sa nizom održanih predavanja u nekoliko evrospkih i azijskih zemalja.

Svira gitaru više od 30 godina, član više bivših i aktivnih vokalno-instrumentalnih ansambala u Srbiji i inostranstvu: Obdukcija, Lima Pereira, Nežni Dalibor, Bicikl, The Wedderz i Ah, Ahilej.