Počinje suzbijanje komaraca


11. jul 2013. DRUŠTVO – Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju “EKO-SAN” obaveštava da će izvršiti suzbijanje komaraca na teritoriji Grada Smedereva.

Tretman će se izvršiti u periodu od 12. do 22. jula 2013. godine, u večernjim satima, od 19,00 do 22,00 sata, uređajima sa zemlje i iz vazduha, ukoliko se za to steknu povoljni meteorološki uslovi.

Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.