Počinje gasifikacija


03. maj 2012. DRUŠTVO – Danas počinje 2. faza radova na izgradnji distributivne gasovodne mreže i kućnih gasnih priključaka na teritoriji grada Smedereva. Radovi počinju danas u 12.00 časova u ulicama Fočanskoj, Goričkoj i Venčačkoj.

Ove ulice su samo početni deo gasne distributivne mreže koja pripada Merno regulacionoj stanici “Karađorđevo brdo”, ukupne dužine oko 54 km. Paralelno sa izgradnjom ove distributivne mreže, biće započeta izgradnja distributivne mreže koja pripada Merno regulacionoj stanici “Sportski centar” u ukupnoj dužini od 16 km i gasna distributivna mreža koja pripada Merno regulacionoj stanici “Carina – Vučak” dužine 77 km.

Po predviđenom dinamičkom planu, izgradnja kompletne gasne distributivne mreže na teritoriji grada Smedereva, uključujući i gradske i seoske mesne zajednice, trajaće dve godine.

Ukupna distributivna mreže je oko 600 km. Od toga gradskim MZ pripada oko 275 km ( 7 merno regulacionih stanica), seoskim MZ moravskog pravca oko 205 km ( 11 MRS) i seoskim MZ šumadijskog pravca 120 km (10 MRS). Ukupna dužina čeličnog priključnog gasovoda do merno regulacionih stanica je 84 km.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na gasifikaciji grada Smedereva, potpisan je 8. decembra prošle godine između grada Smedereva, JP “Srbijagas” kao investitora i “Millennium team” doo Beograd kao strateškog partnera u izgradnji.