Početak prezentacija firmi za upravljanje Železarom


10. mart 2015. PRIVREDA – Izvor: Agencija Beta – Prezentacije pet kompanija koje su se prijavile na tender za upravljanje Železarom Smederevo počehe danas popodne, rekli su agenciji Beta u Samostalnom sindikatu Železare Smederevo.

Kako su rekli u sindikatu, predstavljanje kompanija trebalo bi da bude završeno za tri dana.

Očekuje se da će do kraja ove sedmice biti poznato koji ponudjač će biti izabran da upravlja Železarom Smederevo.

Iz Vlade Srbije nisu želeli da navedu imena prijavljenih na tender pravdajući se tajnošću podataka, a u medijima se kao zainteresovani pominju američka kompanija Esmark, slovački Pikaro, HKP inženjering iz Holandije, Monako risorsiz grupa, Emlog iz Švedske, austrijski Global stil konsalting i ruski Crveni oktobar.

Komisija za razmatranje ponuda za profesionalno upravljanje smederevskom Železarom prihvatila je ponude pet zainteresovanih kompanija koje su, kako se navodi, imale potpunu dokumentaciju.

Po odredbama konkursa, od profesionalnog menadžmenta se očekuje povećanje prodaje i proizvodnje na nivou ne manjem od 1,5 miliona tona čelika godišnje, uvodjenje novih tehnologija i osvajanje novih tržišta.

Menadžment će biti u obavezi da dostavi incijalni i indikativni plan koji izmedju ostalog treba da sadrži strategiju prodaje Železare, projektovane cene za ključne finalne proizvode, projektovan plan proizvodnje, strategiju nabavki, plan finansiranja i projekciju novih zapošljavanja.

Da bi srpska čeličana ispunila zacrtane ciljeve, predvidjeno je da je vodi 12 direktora, jer se za toliko ljudi traže biografije za poslove proizvodnje, nabavke, prodaje, finansija, računovodstva, poreza i finansiranja investicija.