Plata direktora “samo” tri proseka


05. decembar 2012. DRUŠTVO – Izvor: Večernje novosti – Prosečna plata Smederevaca sa letošnje 52.000 dinara, pala je na 30.000 dinara, čemu je najviše kumovalo gašenje Železare. Za građane koji pune budžet, plate većine direktora su službena tajna. Direktori javnih preduzeća koja se finansiraju iz budžeta zarađuju mesečno od dve do tri prosečne plate koje se kreću od 70.000 do 100.000 dinara.

Iako su javna preduzeća po zakonu obavezna da dostave tražene podatke o platama, većina se oglušila na pitanje „Novosti“. Odgovorila su samo tri preduzeća. Ispostavilo se da ne samo da javnost ne zna kolike su direktorske plate, već ni lokalna samouprava?

– Grad ne poseduje informacije o zaradama direktora i zamenika direktora javnih preduzeća i ustanova – navodi Bojan Milutinov, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Uz priznanje da su nekima plate nepristojno visoke, lokalna samouprava je pre dve godine ograničila zarade direktora na maksimalno 80 odsto plate gradonačelnika.

– Ta preporuka je još na snazi i poštuje se – tvrdi Dobrica Glišić, član Gradskog veća za resor javnih preduzeća. Glišić navodi da je on na Gradskom veću insistirao da se „Novostima“ dostave podaci o platama koje, kako tvrdi, nisu tako velike kako se misli.

– Veći je problem broj zaposlenih u tim preduzećima. Moramo da budemo racionalni, jer sledi teška godina – kaže Glišić.

Prema podacima onih koji su ispoštovali zakon i dostavili informacije, direktorka JKP „Zelenilo i groblja“ Slađana Jeremić u julu, avgustu i septembru sa toplim obrokom i regresom zaradila je po 78.531 dinar. Plata njenog zamenika Dragoslava Savića je 67.088 dinara.

Direktor JKP „Pijace“ Božidar Stanković, primio je 89.491 dinar sa uračunatim radnim stažom od 37 godina i toplim obrokom.

Iako su „Novosti“ tražile podatke o isplaćenim zaradama sa minulim radom, bonusima, prekovremenim radom, regresom, „Čistoća“ je to previdela i dostavila „gole“ plate. Tako je neto zarada bivšeg direktora bila 82.955 dinara, dok novi Kristijan Đurić još čeka prvu platu. Do sada je kao zamenik zarađivao 73.000 dinara.

Prema podacima iz izveštaja o radu, direktor Direkcije za izgradnju prošle godine, bez minulog rada, prosečno je zarađivao 77.572,54 dinara mesečno.

Direkcija za izgradnju, Parking servis, JP za stambene usluge i toplifikaciju i Turistička organizacija nisu u zakonskom roku od 15 dana dostavile informacije o platama direktora, pomoćnika i zamenika.