Otvorena izložba Predraga Damjanovića


09. mart 2013. KULTURA – U Galeriji savremene umetnosti Smederevo, u četvrtak uveče je otvorena izložba Predraga Damjanovića, umetnika iz Beograda.

Predrag Damjanović je rođen 30.oktobra 1975.godine u Beogradu. Diplomirao je 2005, i magistrirao 2010. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku.Član ULUS-a, sa statusom samostalnog umetnika.

Izlagao samostalno i kolektivno u galerijama u Beogradu i inostranstvu – Sent Etjen, (Francuska), Karlsrue (Nemačka), Kopenhagen (Danska), Tampere (Finska), Vroclav (Poljska)..

“Polazna tačka u mom radu su savremene medijske predstave izražene kroz pokretne slike ili fotografiju. Koristim sadržaje i slike koje pronalazim u medijima popularne kulture-filmovima, časopisima, reklamama ili na internetu i mnogobrojnim društvenim mrežama. Fotografije ili zamrznuti frejmovi pokretnih slika, služe mi kao inspiracija da u formi crteža predstavim svoje viđenje stvari. Ponekad smišljeno, ali češće intuitivno, iščitavam fotografski i štampani materijal i prevodim u crtež. Sadržaji mojih radova obično reprezentuju društvene stavove koji se izbegavaju da budu viđeni ili su na subliminalnom nivou. Sadržaji naravno podrazumevaju i moja subjektivna gledišta ili lične projekcije”, pojašnjava umetnik.

“Moj projekat podrazumeva crteže velikih dimenzija u javnim prostorima sa ciljem da se ostvari neposrednija komunikacija sa publikom. Odabrao sam zidni crtež, kao formu javnog izraza, kako bih direktno i angažovano komunicirao sa ljudima o svim pod-tekstovima koji se prepliću sa savremenim medijskim reprezentacijama. Želim da istražim koliko je moguće rekontekstualizovati jedno čitanje fotografije, filma ili prepoznatljive predstave. Koliko je moguće koristeći citatnost i intertekstualnost postojećih slika stvoriti novo čitanje rada koje bi pokrenulo pitanja ili aktualizovalo nove sadržaje. U samom pristupu ovde je poroblematizovan fenomen remake-a. Projekat ima za cilj da u formi zidnog crteža (javnog rada) predstavi društvene fenomene, savremene mitove, specifične predrasude ili vrednosti, karakteristične kulturno-istorijske slojeve i brojne stereotipe svojstvene savremenom čoveku”, navodi Damjanović.

Izložba Predraga Damjanovića biće otvorena do 25.marta 2013.godine.

Izvor: smederevo.org.rs