Otvaranje izložbe Aleksandra Brankovića


16. septembar 2016. KULTURA – U Galeriji savremene umetnosti Smederevo u petak 16. septembra sa početkom u 19 časova biće otvorena izložba dela Aleksandra Brankovića “Manufaktura jedne stvarnosti”.

Aleksandar V. Branković se na izložbi u Smederevu predstavlja instalacijam i serijom crteža velikog formata. Crteži su rađeni jednom specifičnom tehnikom koja na vrlo slikovit i sugestivan način podvlači i sugeriše tematski okvir same izložbe, kao i čitave poetike autora. Naime, reč je o crtežima izrađenim pečatom datumarom koji na ovaj način jasno stavljaju do znanja koliko misaona nit autora ne može biti jednodimenzonalna, već naprotiv, uslovljena osobenostima svoga vremena. Kako sam umetnik navodi: „Pečat datumar je pokazatelj da je vreme veoma bitan simbol mojih sinteza. Bit oko koga se nalaze brojne spone koje me povezuju sa svim drugim, za sve stvari koje dovodim u vezu sa sobom. Vreme u mojim radovima ima svoju sintaksu-datum. Vreme je ovde subjektivno duhovna kategorija kroz koju pokušavam prozreti svet i razumeti istinu o njemu samom.“

Umetnik na svojim radovima preuzima konkretne predmete iz svog okruženja, elemente realnosti, u koje učitava nova značenja suprotna nametnutim shvatanjima, ali i kontekstima. Kroz parabole svoga vremena prepliće univerzalno i lično, kolektivno i subjektivno, kako mišljenje tako i vremensko očitavanje. „Predstava je ovde jedan vremenski integral, jedna sintetička vizija, metafora koja u svom podtekstu sadrži dualitet.“ (Autor).

Aleksandar V. Branković je rođen u Skoplju 1976. godine. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odseku za slikarstvo. Postdiplomske studije završio na istom fakultetu na odseku za crtež. Do sada organizovao 15 grupnih i 5 samostalnih izložbi. Dobitnik tri nagrade. Predsednik i suosnivač Umetničkog udruženja C-4.