Osuđena gradonačelnica Jasna Avramović


02. jun 2014. HRONIKA – Izvor: Blic – Sudsko veće Višeg suda u Smederevu oglasilo krivom gradonačelnicu Jasnu Avramović za izvršenje produženog krivičnog dela primanja mita.

Ona je osuđena na kaznu zatvora od jedne godine i tri meseca.

Sud je utvrdio da je Avramovićeva omogućila sticanje nelegalnih penzija za šta je primala novac.

Obrazlažući presudu, sudija Dragoslav Milanović je rekao da je tužilaštvo dokazalo krivično delo u odnosu sa četvoro pacijenata, dok kod troje optužba to nije uspela da dokaže.

On je još rekao i da je doktorka Avramović osuđena po blažem krivičnom zakonu, onom koji je bio na snazi prilikom izvršenja dela, a da bi po važećem minimalna kazna bila dve godine zatvora.

Doktorki Avramović, kako je sudija Milanović napomenuo, u kaznu će biti uračunato vreme koje je provela u pritvoru 2005. godine.

Advokat Avramovićeve Petar Petrov najavio je žalbu, on tvrdi da osuđujuća presuda nije zasnovana na dokazima i da će Apelacioni sud to sigurno uzeti u obzir i osloboditi njegovu klijentkinju.