Održane 44. i 45. sednica Gradskog veća


18. januar 2013. DRUŠTVO – U četvrtak i petak su održane 44. i 45.sednica Gradskog veća grada Smedereva.
Gradsko veće je na 44.sednici utvrdilo predloge odluka o izradi planova detaljne regulacije, koji će se naći na sednici Skupštine grada Smedereva. Planovi detaljne regulacije odnose se na Marinu Smederevo i Livadak u Maloj Krsni.

Na sednici je prihvaćena i nova vrednost boda za obračun naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, o čemu će odlučivati odbornici Skupštine grada Smedereva.

Takođe se odlučivalo po žalbama izjavljenim na rešenja Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Smedereva, kojima su utvrđene obaveze po osnovu poreza na imovinu i na rešenja Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.

Na 45.sednici, održanoj u petak, pored ostalog, usaglašen je predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva i upućen Skupštini grada na usvajanje.

Gradsko veće je utvrdilo predloge za davanje saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Smederevo za 2013.godinu i uputilo Skupštini grada na usvajanje – Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, JKP Vodovod, JKP Pijace, Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju i JP Gradska stambena agencija.

Iz nadležnosti Skupštine grada, utvrđeni su predlozi Odluke o javnim parkiralištima, kao i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju Sunce.

Takođe, članovi Gradskog veća prihvatili su Statut Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju Sunce, koji će biti upućen odbornicima na usvajanje.

Pored ostalog prihvaćen je zaključak o međusobnom regulisanju odnosa između JKP Čistoća i JKP Parking servis, u vezi sa obavljanjem poslova preventivnog uklanjanja i deponovanja otpada sa javnih površina na teritoriji grada Smedereva.

Članovi Gradskog veća dali su i saglasnost na cene proizvodnje i distribucije toplotne energije Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju, kao i na cenovnik usluga iznošenja i deponovanja smeća JKP Čistoća.

Naredna sednica Gradskog veća grada Smedereva zakazana je za ponedeljak, 21.januar.

Izvor: smederevo.org.rs